sävyt

Kristallikeho mahdollistaa molempien aivopuoliskojen, selviytymiseen keskittyvän fyysisen kehon sekä tietoisen henkisen prosessin samanaikaisen aktivoinnin ja kokemisen. Tasapainossa ei koeta ääripäitä kuten valoa tai pimeyttä, maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä vaan koko spektri. <3

kenttää

Maan päällä olemme sen tietoisuuteemme liittyvässä moniulotteisessa magneettikentässä. Sen muuttuessa jotkin lajit jotka ovat suunnistaneet sitä hyödyntäen tuntuvat olevan ikään kuin eksyksissä ja kestää varmasti joitakin sukupolvia omaksua uudet kulkureitit. <3

läsnä

Uusissa energiajärjestelmissä fyysinen ja henkinen aspekti yhdistyvät yksilön kokemassa todellisuudessa. Näin ihmiset voivat olla henkisen kapasiteettinsa kanssa fyysisesti läsnä ilman aivojen omaksumia uskomuksia. <3

November Rain

Luomista universumeissa, aurinkokunnissa ja maapallolla ohjaavat pidemmän aikavälin energiaspektrit joiden pohjalta eriytyneet energioiden ilmentymät kuten ihmiset luovat tasavertaisina itsenäisesti ja yhdessä jotakin uutta. Tietoisesti tai tiedostamattaan. <3

Patience

Ajassamme energioiden eli ihmisten itseä ja kokonaisuutta koskevien halujen, tavoitteiden ja tekojen suhteen on usein vastakkainasettelua joten asioiden ilmentäminen saattaa kestää vuosia. Vaikka tietoisesti loisimme positiivista tulevaisuutta liittyy kaikkeen luomiseen muut ihmiset joilla on joka hetki vapaa tahto muuttaa mieltään suuntaan tai toiseen. Tässä auttaa tietysti hyvä intuitio eli kokonaiskuva omasta paikasta kaikkeudessa. <3

Pleiadian blue

Tasapainoisesti toimivassa järjestelmässä myös ajasta riippumaton ns. intuitiivinen tieto muodostuu ihmiskieleksi aivojemme kautta. Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden "häiriöissä" kommunikaatio on usein epälineaarista ja aivomme ovat helposti ihan pihalla. <3

suuntaa

Suuntana on että ihmiset tietoisemmin luovat omaa todellisuuttaan ja välitön auttamisen halu ei olekaan osa kristalliyksilöiden tai -ihmisten tietoisuutta, elleivät he sitten sisällään tunne sitä jotakin ryhmää tai yksilöä kohtaan. Tietoisille ihmisille on kuitenkin tarjolla apua myös henkisestä ulottuvuudesta. Ellei muuta ole sovittu niin sen saa pyytämällä. Lapsilla on tällä hetkellä pääsääntöisesti aikuisia laajempi tietoisuus ja yhteys henkienergiaan joten kannattaa myös olla kiinnostunut kun he ilmaisevat jotakin jonka ehkä helposti jättäisi huomiotta. <3

liitto

Vaikka maan päällä vallitseekin omanlaisensa tietoisuus ja kantamamme planetaarinen energia tietysti heijastuu fyysisiin piirteisiimme niin voimme sanoa että olemme yhdistelmä evoluutiobiologiaa tältä planeetalta sekä tietoisuuden evoluutiota kaikkialta muualta paitsi tältä planeetalta, hengen ja materian liitto. Planeetallamme on edustettuna lähes kaikki ne molekyylit joita voimme kaukoputkella havaita sekä tietoisuudet jotka voimme ihmisten käytöksessä ja persoonassa havaita. Planeettaenergioista vahvimmin esillä ovat alkuperäinen, viimeinen sekä mahdollinen vahva, jos yksilöllä sellainen on. <3

kasvua

Emme voi tietää tai ymmärtää sitä mitä emme tiedä mutta tietoisuutemme ja ymmärryksemme kasvaessa olemme lopulta niin viisaita ja myötätuntoisia että ratkaisu moniin ongelmiimme on kuin itsestäänselvyys. Emme välttämättä tartu aseisiin ja ja ymmärrämme esimerkiksi että väestönkasvussa oli ehkä kyse pienestä ymmärtämättömyydestä, hyvin ymmärrettävästi. <3

sääennuste

Vaikka vaikutammekin ihmiskunnan elinoloihin tuhoamalla ympäristöämme niin maapallo kyllä kestää kaiken mitä ihminen tekee. Jos haluamme vallitsevan tieteemme keinoin havainnollistaa ilmaston vaihteluita, jotka tulevat ja menevät oli täällä ihmisiä tai ei, voimme katsoa auringon aktiivisuuden ja maapallolla vallitsevan ilmaston yhteyttä. Lämpenemistä ja kohonnutta ilman hiilidioksidipitoisuutta seuraa hieman kylmempi jakso, ns. pieni jääkausi, jonka alun koemme nyt 2030 luvulla. Kyseessä ei ole asia jota kenenkään tulisi pelätä vaan muutamia vuosikymmeniä kestävä kylmempi trendi josta jokainen tulee aikanaan tietoiseksi, vaikkei se vielä trendikäs asia olekaan. <3

resepti

Useimmilla hyvin tietoisilla ihmisillä on myös hyvin huono itsetunto. Monet olivat täällä yli 200 000 vuotta sitten jolloin ihmistä rakenneltiin ja ovat myös kokeneet miljoonien vuosien tietoisuuden kehityksen muualla. Kun sellaista tietoisuutta on ihmiskehon kautta ilmaistu on se yleensä tarkoittanut vähintäänkin kivitystä kanssaihmisten toimesta. Todellinen monien elämien saatossa hiottu resepti sulkeutuneisuuteen ja huonoon itsetuntoon. Monille onkin varmasti suuri helpotus vapautua maanpäällisestä taustasta esimerkiksi siirtymällä henkienergiaan. Itseen kannattaa luottaa sillä oman voiman löytäminen on joka tapauksessa katalyysi monelle tulevaisuuden tapahtumalle. <3

katse

Emme voi ennustaa tai tutkia tulevaisuutta historiaan perustuen mutta ainakin se on varmaa että ihmisen kehittyessä dna kehittyy joka mahdollistaa yhteyden mielen tai tietoisuuden ja kehon kemian välillä. Näin fysiikkaa, kemiaa ja tietoisuutta ei enää koeta toisistaan erillisinä ja tulemme näkemään kuinka ihmiset aistivat oman kehonsa ja sen sairaudet ja voivat itse vaikuttaa niihin. Milloin se tapahtuu riippuu pitkälti vapaasta tahdosta, ainakin tulemme näkemään sen joidenkin nuorten kohdalla. <3

uutta, vanhaa ja lainattua

Kun täysin uudenlaisia toimintatapoja ja suurta rakkautta elämää kohtaan tuodaan uusien energioiden mukana esille monet pitävät vanhoista opeista nyrkein ja hampain kiinni. Tähän ei tarvitse liittyä mitään draamaa, let them do it. <3

kehitystä

Vaikka ei olekaan kiveen kirjoitettu mitä kukin täällä ajattelee tai tekee niin kehitykseemme ihmisenä ei liity mitään sattumanvaraista. Viimeiset kaksi noin 26 000 vuotta kestänyttä sykliä maapallon historiassa on ihmisen rakenne ollut jokseenkin stabiili. Vaikka ilmasto, geologiset ilmiöt ja immuunijärjestelmälle vieraat sairaudet ovatkin näytelleet osansa niin tänä aikana kokemamme sivilisaatiot ovat tuhonnut toisensa. Vuodesta 2012 alkanut tarina on kuitenkin jokseenkin erilainen ja nyt meillä on ennen kaikkea aiempaa suurempi vapaus. Vuosi 2018 olisi numerogian mukaan varmaankin näkemisen tai ymmärtämisen vuosi ja jokaisella onkin nyt esimerkiksi mahdollisuus tietää oma taustansa, useim

kultaa

Tulevana luomisen aikakautena ihmiset ovat yksilöllisiä ja prakmaattisia maanpäällisen todellisuuden suhteen. Jokainen luottaa itseensä ja sallii muiden erilaisuuden, joka on tietysti selvästi näkyvillä. Näin yksilöt voivat keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja pysytellä erossa ihmisistä joiden toimintatapoihin eivät osaa samaistua. Tietoiset ihmiset jotka ovat muissa galakseissa tottuneet kokemaan erilaista todellisuutta tulevat edelleen väärinymmäretetyiksi, mikä on hyvin ymmärrettävää. <3

Recent Posts
Archive