mania

Ilmentämisen tai manifestoinnin ainoa päämäärä voi olla tasapainon saavuttaminen. On yksilön tietoisuudesta kiinni haluaako sitä toteuttaa ja tukea oman elämän, maapallon, aurinkokunnan, galaksin jne. tasolla. <3

katalysaattori

Kun tietoiset ihmiset haluavat auttaa muita he usein tarjoavat vastaanottajalle katalyysin jonka moni voi kokea tunnepohjaisena reaktiona. Katalyysin käsittelyssä voi auttaa sen ymmärtäminen että tietoisten ihmisten tietoisuus ei tipahtanut taivaasta vaan he ovat sen keränneet ihan itse maanpäällisen ja henkitason usein kokemusperäisen integroinnin kautta. <3

flow

Jokaisella on oma totuus ja ihmiset ovat joskus taitavia keräämään todistusaineiston siitä että heidän totuutensa on juuri se oikea. Omaa onnellisuutta voikin tukea menemälle sinne missä oma energia virtaa luonnollisesti ja voimme tuntea oman herruutemme, riippumatta siitä miten muut siihen suhtautuvat. Muiden flow on yleensä jossain muualla. Voi se olla samakin mutta jos yritämme omaksua toisten totuuden elämästä petymme varmasti.<3

5th

Siirtyminen kolmannesta viidenteen maanpäälliseen ulottuvuuteen esimerkiksi AuraTransformaationTM kautta vastaa hengen integroimista kehoon ja usein siirtymistä päivittäisestä maan päällisestä selviytymisestä oman elämän luovaksi henkis-fyysiseksi olennoksi. Kyse on tietysti usein siitä kuinka laajasti asioita hahmottaa. 4. ulottuvuuden indigolasten, joita syntyi vuosina 1995-2004 tehtävä oli kyseenalaistaa kaikki mutta enää nuorilla ei ole tarvetta kaataa vanhoiksi koettuja aikajanoja, ne kaatuvat itsestään kun niitä ei enää käytetä. 5. -13. ulottuvuuden ihmiset eivät ole täällä pelastamassa maailmaa, mikä oli 3. ulottuvuuden ominaispiirre, vaan luomassa uutta. <3

mestaroi

Jos haluaa mestaroida omaa elämää niin voi harkita Venus energian integrointia itseensä sillä se vastaa tämän aurinkokunnan mestarienergiaa. Vaikka järjestelmässä olisi jo laajempi spektri korkeampia taajuuksia ne voivat olla niin outer space etteivät välttämättä sellaisenaan palvele päivittäistä ihmiskehossa oloa ja eloa. Maapallolla ei tarvita lisää valoa vaan rakkautta ja arkirealismia, etenkin tällaisina aikoina joina ihmisten tietoisuus yltää hädin tuskin maapallon rajoille. <3

matalaliitoa

Vaikka moninaiset energiat ja tietoisuudet ovat tarkoituksella erillään niin nykyisin moni ei koe itseään luojasta erillisenä sillä kaiken taustalla on universaali voima. Niinpä vaikkapa kivi on yhtä henkinen kuin esimerkiksi Paavi. Toki kivi ei varmaankaan itse ole tietoinen tietoisuudestaan mutta olisi kyllä ennen pitkää, ehkä muutaman biljoonan vuoden kuluttua jos ei mikään ulkopuolinen tietoisuus ehdi hajottaa sitä ensin. Tämän varmistaa ns. henkinen gravitaatio, sama joka aikoinaan nosti ihmisen merestä ja mustassa aukossa on saavuttanut huippunsa. <3

Untitled

Maapallo on paikka jossa omaa tietoisuutta voi testata ja laajentaa äärimmäisen nopeasti sillä kokemukset ovat hyvin intensiivisiä. Henkisesti tietoisten ihmisten on ollut kuitenkin vaikea samaistua ihmiskehoon sielunenergiassa jossa yhteyttä henkienergiaan on saanut yleensä etsiä meditaation tms. avulla. Tämä on tietysti monesti aiheuttanut erilaisia kroonisia oireita kehossa, joka on tuohon tietoisuuteen omalla tietoisuudellaan vastannut. Jos tällaisen kokemuksen on valinnut ja siitä vielä hengissä selvinnyt niin on ehkä aika auttaa muita siirtymään henkienergiaan jossa koko järjestelmä puhuu samaa kieltä. Kehomme on kuitenkin väline jonka kautta henkeä täällä ilmaisemme. <3

hyviä viboja

Vaikka tietoisuutemme alkaa olla tasolla jossa olemme vapaita ns. vetovoiman laista niin ihmisten ilmaistessa kaiken olevan värähtelevää energiaa he ehkä yrittävät usein kertoa että muuttamalla omaa maailmankuvaa, ajatuksia jne. myös tietoisuutemme kanssa vuorovaikutuksessa oleva ympäristö vastaa siihen. Samanlaisen energian omaavat ihmiset vahvistavat toisiaan siinä missä aiemmin lähes vastakkaisella energialla varustautuneet yksilöt saattoivat sopia kohtaavansa maan päällä rakastavaisina ja voitiin sanoa että miehet ovat Marssista ja naiset Venukselta, mikä tietysti saattoi pitää paikkansa. Puhuttiin vertauskuvallisesti jingistä ja jangista, toisiaan täydentävistä vastakohdista. Energian s

move

Tieteet usein olettavat tutkiessaan asioiden olevan staattisia tai vakioita. Kyllä eivät ole vakioita, edes vakiot kuten valon nopeus. Ihmiskäsityksen ja tietoisuuden laajetessa nopeasti esim. psykologia voi ihmetellä mitä oikein tapahtuu. <3

vastuullisuutta

Meillä on ensisijaisesti vastuu omasta energiastamme ja toimistamme, siitä että emme ajattele muista pahaa tai lähetä negatiivisia ajatuksiamme muiden suuntaan. <3

kristallienergia

Tietoiset ihmiset asettavat aina korkean vaatimustason, itselleen. Kristallienergia joka nyt on levinnyt koko maapallolle osaa asettaa rajat itselle muiden suhteen mutta on silti kokonaisvaltaista, hyväksyvää ja keskittynyttä. Niinpä itsekkäät tai vallanhakuiset ihmiset jäävät usein itse taistelunsa kanssa tai etsivät paikkoja joissa on muita heidän kaltaisiaan. <3

Poweria

Kun äänestäjät ja ja äänestettävät ovat kristalliyksilöitä jotka arvostavat itseään ja katsovat ja kokevat asioita esimerkiksi paikallisten talousasioiden ohi, planeetan tasolla, niin monista valtarakennelmista halutaan luopua. Tulevaisuudessa jokainen voi ilmaista mielipiteensä reaaliaikaisesti. Epic <3

new agea

Uskonnollisista ja henkisistä teksteistä voidaan luopua kun ihmiset etsivät totuuden itsestään. Vaikka tekstit sisältävätkin palan totuutta ja kertovat kaikki osan samaa tarinaa niin vaatisi lukemattomien uskonnollisten ja henkisten tekstien sekä vähintään kaikkien Star Trek elokuvien läpikäymistä jotta hyvin vertauskuvallisten ja erilaisten tietoisuussuodattimien läpikäyneiden tarinoiden palapelin voisi mielessään yhdistää. Eikä totuuden etsintää kannata jättää tietty yksin aivojen tehtäväksi. <3

lunta

Jos ihmiset päättäisivät puhdistaa energiansa niin että tuntisivat kuinka harvinaista herkkua koko universumissa on vaikkapa tuntea kehossa painovoima tai tarjota sille puhdasta ilmaa ja vettä, jota voimme ainoastaan maapallolla kokea, olisi suhtautuminen moneen asiaan elämässä ehkä erilaista ? <3

Shine

Vaikka valinnan mahdollisuudet oman genetiikan suhteen ovatkin rajalliset niin tietoiset yksilöt valitsevat tarkasti ajan johon syntyä sekä tehtävät joita siinä suorittavat. Tällä hetkellä monien tehtävä on tuoda esille muutos maapallon ja ihmisten energiassa joka tapahtuu sukupolvien vaihtuessa ja jonka jokainen voi omaksua ja nähdä mahdollisuutena, tai ihan miten haluaa. Tietoiset yksilöt kuten vaikkapa Jeesus, Tesla ja lukemattomat muut joiden toimintamotiivi on ollut ihmiskunnan auttaminen on tietysti aina koettu uhkana mutta nyt henkienergiassa ihmiset ovat erossa kollektiivisesta tietoisuudesta joten heidän on suhteellisen helppoa tuoda esiin uusia positiivisia aloitteita. Vaikkei se v

free energy

Maapallo tarjoaa ihmiskunnalle riittävästi energiaa maasta, veden liikkeistä, auringosta, ilmasta jne., ilmaiseksi. Se voidaan kerätä yksinkertaisin jo olemassa olevin teknisin ratkaisuin. Kyse on vain tietoisuudesta ja tahdosta, meillä ei tällä hetkellä ole kokonaisvaltaista näkemystä ihmiskunnan hyvinvoinnista. Nyt ja lähitulevaisuudessa maapallo puhdistaa itse monia ihmiskunnan tänne tuomia ja luomia energioita, joka voi näyttää ja tuntua brutaalilta mutta takaa esimerkiksi tulevaisuuden ruuan tuotantoa, ihmisille. <3

maa

Avaruudesta katsottuna maapallo näyttää täydelliseltä paratiisilta, ei ole ihme että tänne on ollut kova tunku. Koska maapallo on hyväksynyt tänne hyvin monenlaisia tietoisuuksia ja energioita ei se paikallisesti koettuna aina välttämättä ole pysynyt paratiisina. Maan kultaisessa energiassa on myös kyse rahan ja henkisyyden tasapainosta sillä vaikka koemme täällä fyysisyyttä niin emme voi keskittyä yksinomaan materialisoimaan asioita vaan meidän tulee huomioida kaiken henkinen tausta. Jos paratiisia haluamme rakentaa. <3

totuuksia

Maan päällä on yhtä monta totuutta kuin on ihmisiäkin joten vastakkainasettelua ei pitäisi olla. Esimerkiksi lääketiede ja ns. vaihtoehtohoidot voivat toimia hyvin yhteistyössä sillä sairaudet esiintyvät aina monella tasolla. Masentunut kokee varmasti olevansa olosuhteiden uhri ja stressistä kärsivä on pitkäaikaisesti altistanut itsensä muiden tavoitteiden tai toiveiden toteuttamiselle. Tällöin on varmasti hyvä että oireita helpotetaan ja samalla työskennellään tietoisuuden kanssa. Vaikka tarttuviin sairauksiin liittyykin paljon sattumanvaraisuutta eikä immuunijärjestelmämme osaakaan tällä hetkellä tunnistaa sairauden aiheuttajaa niin usein keho paranee jos olosuhteet ovat otolliset sillä jo

Pikkuiset

Uudet sukupolvet syntyvät aina hieman päivitetyllä järjestelmällä varustettuna ja lapset voivatkin joskus aivan luonnostaan kertoa vaikkapa mahdollisista aiemmista kokemuksistaan maapallolla tai tunnistaa kohtaamiaan ihmisiä henkitasolla. Monella aikuisella on kuitenkin myös järjestelmässään mahdollisuus päivittää oma energiansa joka henkitasolla siirtyy seuraavaan elämään jos ihminen on päättänyt tänne vielä syntyä. <3

I am an animal lover

Monille luonto ja eläimet ovat ihmisiä läheisempiä. Luonnossa emme koe tunne- ja ajatusenergioita joilla Ihmiset yrittävät usein vaikuttaa toisiinsa. Vaikka kristallikehot pääasiassa samaistuvatkin kasvipainotteiseen ruokavalioon niin ihmiset tietysti tuntevat kehoissaan millaista ravintoa kulloinkin tarvitsevat ja usein se on eläimestä peräisin. Kaikilla on yksilöllinen keho ja osa eläimistä on maapallolla jotta voivat luovuttaa fyysisen kehonsa energian ihmiselle. Siitä meidän tietysti tulee olla hyvin kiitollisia sekä mahdollistaa niille hyvä elämä. <3

Recent Posts
Archive