Eliminaation puoliintumisaika

Uusien energioiden virtauksen lisäksi ajassamme on yhtäläisesti kyse on monien kehitystä tukemattomien energioiden eliminoimisesta maapallolla. Se tapahtuu pääasiassa rauhanomaisesti ja luonnollisesti niitä kantavien ihmisten kuollessa. <3

Voima

Jos aate, taho tai joku pyytää luopumaan jostakin sen vuoksi niin kannattaa juosta. Kyse on vallankäytöstä. <3

Huippua

Uudessa ajassa henkisyys ei tarkoita että etsisimme jotakin itsemme ulkopuolelta, päinvastoin. Maapallolla vallitsee fyysisesti koettava todellisuus, henki ja materia ovat yhtä. Henkeä voi fyysisesti ilmaista kehon kautta kaikessa, tekstissä, puheessa, sen fyysisissä luomuksissa, tieteessä, the list goes on. Yhteistä on että se tuntuu niin hyvältä ettemme ole kiinnostuneita siitä onko meillä tykkääjiä tai seuraajia. <3

Mystinen tiede

Tiede on todennut että 90-95% olemassaolevasta on sen havaintopiirin ulkopuolella. Samaan hengenvetoon se muistaa mainita että kyse ei kuitenkaan ole mistään mystisestä tuntemattomasta, vaan pikemminkin tieteellisestä tuntemattomasta, sillä se itse on sen todennut tuntemattomaksi. Melko loogista...ja mystistä. <3

Inklusiivista

Hamassa tulevaisuudessa aurinkunnan yhdistynyt tietoisuus jatkaa integraatioprosessia muiden aurinkuntien kanssa. Eksklusiivisuus ei tue kehitystä vaan on yksi eliminoitavista energioista maaplaneetalla joka toimii tämän aurinkokunnan energioiden integraatiokeskuksena. Ihmiskunnan tietoisuus nousee selviämisestä ja lisääntymisestä integraatiokehitykseen ja emme esimerkiksi väestökadon ja samanaikaisen ylikansoittumisen uhatessa kannusta synnytystalkoisiin, koska tiedämme että se ei enää toimi. <3

shokkiuutisia

Uudet energiat tuovat asiat esille sellaisena kuin ne ovat. Näin todellisuus joka aiemmin oli yhtä todellinen mutta usein vaiettu voi näyttää shokkiuutiselta. <3

Uutisia

Yksilölle elämä on kokemus ja maapallolla ihmisten, eläinten kasvien jne. kautta on vuorovaikutuksessa eri energioita tästä aurinkokunnasta ja muualta kosmoksesta. Maapallo toimii universumin luomiskeskuksena jota kaikki seuraavat. Ihmisen energia- ja aurarakenne toimii edelleen yhtenä kehityksen ohjauskeinona, nyt yksilön ja kokonaisuuden huomioiden. Henkienergiaan siirtyminen tuo kuitenkin uuden vapauden ihmisten kokemustodellisuuteen, ihminen vastaa luojaa joka maapallolla voi luoda mitä haluaa, niin hyvässä kuin pahassa. <3

It's science

Tiede on ollut pitkään muodissa mutta senkin suhteen voi olla skeptikko. Jos luemme tieteellisiä julkaisuja huomaamme että tieteellinen johtopäätös usein olisi että johtopäätöksiä ei voida tehdä. Samasta aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin tehty erilaisia, joskus jopa vastakkaisia johtopäätöksiä. Tällöin usein tekijä ja/tai rahoittaja on eri. It's science. <3

Untitled

Totuudella on oma energia ja ihmiset usein tuntevat onko jokin totta vai ei, jos eivät anna aivojensa liikaa sotkeutua asiaan. Moni epätosi on kuitenkin todellisuutta koska sillä on seuraajia. Emme voi ihmisinä tietää koko totuutta, emmekä tarvitse seuraajia. Moni ei tiedä koko totuutta ilmastonmuutoksesta tai millaisia positiivisia vaikutuksia sillä pidemmällä aikavälillä on, mutta ei se haittaa sillä se auttaa monia kohti globaalia ajattelua ja saamme hieman puhtaamman ilman jota hengittää. Kristinuskossa moni asia on epätosi mutta siihen liittyy myös todellinen pyhyys, ehkä asiat ovat paremmin kuin olisivat ilman sitä. On outoa että ihmiset jakautuvat esimerkiksi erilaisista uskomuksista

tieteen uskonto

Tieteellä on tietynlaiset skilssit, hyvät loogiset ja rationaaliset taidot. Aiemmin tiede toimi lähinnä filosofian vanavedessä, tuoden konkretiaa sen originaaleihin ideoihin. Sitemmin se on vertaisarviointeineen rakentanut akateemisen norsunluutornin jonne esimerkiksi teologeilla tai taiteilijoilla on harvoin asiaa. Tieteen onkin nyt jo alkaneena kultaisena aikakautena löysättävä kravattiaan ja nähtävä asioita laajemmin tai sen tarkoitus ja tehtävä todella kyseenalaistetaan. <3

Hyvinvointia

Nuoret hyvin menestyvät yritykset koostuvat joukosta erilaisia taitoja ja titteleitä omaavista yksilöistä jotka jakavat saman vision. Vastuut voivat olla erilaisia mutta hierarkioista on luovuttu. Työhyvinvointia ei tarvitsekaan etsiä työpaikan ulkopuolelta kun kaikilla on mukavaa ja hauskaa töissä. Autoritäärinen vallankäyttö on tietysti vielä ainakin osa armeijaa sillä sodissa tarvitaan yksilöitä jotka eivät kuuntele itseään vaan totetuttavat johtajiensa toimintamotiiveja. Armeijassa ei käsitellä mitä tappaminen yksilön, perheen tai tulevien sukupolvien kannalta merkitsee, miehistö on resurssi siinä missä muukin materiaali. Mutta sodissa lienee kyse enemmän pahoinvoinnista kuin hyvinvoinni

vakta homma

Tiede, filosofia, teologia jne. yrittävät ymmärtää ja selittää samaa asiaa. Tiede toteaa ettei tunne materian perusolemusta, miksi se on pääasiassa tyhjää tilaa, mistä se muodostuu, mikä on sen koossa pitävä voima. Se käyttäytyy kuten muukin energia ja on pohjimmiltaan henki ja matemaattisesti kuvattavissa. Jos katsomme luontoa, planeettoja, kelloa, kalenteria, musiikkia, DNAta, niin näemme että ne rakentuvat luvun 4 monikertoina ja että 10-kantainen järjestelmämme ei oikein sovellukaan todellisuuden kuvaamiseen. Ehkäpä se on perustettu lähinnä koska meillä sattuu olemaan kymmenen sormea, näin sillä on helppo vaikkapa laskea rahoja. Tulevaisuudessa henkisyys ja tiede ovat kuitenkin yhtä sill

Kotona

Moni haluaa syntyä ihmiskehoon sillä koko universumin luomisenergia on jalkojemme alla. Voimme sitä ihmisinä ilmentää jos osaamme tehdä itsemme ja kokonaisuuden kannalta hyviä valintoja. <3

Ajatuksen voimalla

Olemme vastuussa omista ajatuksistamme mutta ne eivät yksinään määritä todellisuuttaamme sillä siihen vaikuttavat kaikki siinä vaikuttavat energiat. Esimerkiksi kiveä joka on hyvin tiheää energiaa voi olla vaikea muovata ajatuksen voimalla, tai jos haluamme rakkautta osaksemme kannattaa meidän säteillä sitä muille. Tai jos haluaisimme vaurastua kannattaisi meidän varmaankin iloita muiden vauraudesta ja tehdä kovasti töitä. <3

Helppo

Ihmiskunnan luomiin ongelmiin on aina olemassa helppo ratkaisu. Yhtä totta on kuitenkin se että mitään ratkaisua ei ole olemassa, me luomme ne, jos luomme. Ihmisten toimintamotiivit ovat niin moninaisia että monia suuria onglemia emme todennäköisesti tule ratkaisemaan, mikä on tietysti kokemus sekin. <3

Ajatusmalli

Kun työskentelemme oman tietoisuutemme kanssa tarkoittaa se jatkuvaa hermoratojen uudelleen muodostusta. Kristalliaurassa muualta tuleva ulkoinen vastustus tunnetaan kehon ulkopuolella aurassa ja oma sisäinen, mahdollisesti tietoista tarkastelua vaativa kehossa. Jos tunnemme sisäistä vastustusta jotakin kohtaan ei se tarkoita välttämättä että meidän tulisi muuttaa omaa käsitystämme, voimme olla hyviä juuri vastakkaisessa asiassa, mikä voi hyvinkin olla yleisen positiivisen kehityksen kannalta parempi. <3

Ainoa laatuaan

Maanpäälliselle todellisuudelle on tällä hetkellä ominaista on että kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan, oikeita vastauksia ei ole ja suurin osa resursseista käytetään joka tapauksessa hukkaan. Jokaisen onkin itse löydettävä oma totuutensa ja luonnollisuutensa. <3

Tähdet

Jokainen on jo lähtökohtaisesti erityinen ja omaa yksilölliset taidot. Emme ole täällä sopeutumassa joukkoon vaan luomassa itsellemme hyvän elämän. <3

Intoleranssi

Joskus kuulee todettavan että ihmisluonto ei muutu. Se on oman tietoisuutensa tuote ja suurin osa ihmisistä on varmasti jo huomannut että vuodesta 2012 alkaen tietoisuus todellakin alkoi muuttua. Vaikka tietoisuuden muutos voikin kestää tuhansia vuosia niin huomaamme jo että suurin osa ihmisistä ei yhtääkkiä hyväksy epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuutta tai muiden hyväksikäyttöä jotka hetkeä aiemmin koettiin normaaleina toimintamalleina. <3

Aikaperspektiivi

Elämän synty aminohappoineen, mikrobeineen ja sähkökemiallisine prosesseineen on luonnollinen ja hyvin samankaltainen prosessi koko noin 30 biljoonaa vuotta nuoressa galaksissamme. Sitä on tapahtunut biljoonilla planeetoilla. Kun maapallolla tallustivat dinosaurukset niin suunnilleen ihmiskunnan kaltaisia sivilisaatioita oli muualla galaksissa ollut jo miljoonia vuosia. Maapallolla elämä alkoi syntyä noin 4 biljoonaa vuotta sitten ja sitä tapahtui useamman kerran, etenemättä kuitenkaan siihen tasapainoon jossa nykyään fotosynteesi, hapen ja hiilen kiertomme jne. ovat. <3

Recent Posts
Archive