top of page

Rakennuspalikat

Kaiken luodun rakennusaineena pidetään abstrakteja elementtejä. Pronssikaudella euroopassa katsottiin kaiken koostuvan maasta, merestä ja taivaasta. Intiassa puolestaan kuvattiin vastaavasti tulta, vettä ja maata, johon kreikassa myöhemmin liitettiin ilma ja viides elementti, akasha "aether".

mm. Platonin ja Hippokratesin tiedetään kehittäneen elementtien teoriaa. Aristoteles konseptoi että henki on viides elementti. Vaikka elementit ovat abstrakteja käsitteitä määritti Carl Jung neljä persoonallisuustyyppiä sekä niihin liittyvät intorverttiyden ja ekstroverttiyden siten että ajatus vastaa ilmaa, tunne vettä, aistimus maata ja Intuitio tulta.

1950 luvulla Myaers-Briggs tiimi päätyi elementtejä yhdistelemällä 16 eri persoonallisuustyyppiin. Myös planeetat, kuten kaikki luotu, omaavat erilaisen elementtien kombinaation ja siten se näkyyy myös meissä ihmisissä, meillä kaikilla on erilainen planetaarinen tausta. Elementit ovatkin ihmismielelle konkreettinen tapa hahmottaa koostumusta ja kulloinkin vallitsevaa tasapainoa. <3

Recent Posts
Archive
bottom of page