top of page

A black hole

Kaikella olemassa olevalla eli luodulla on keskus, niin aurinkokunnilla, galakseilla, planeettajärjestelmillä tai vaikkapa tietoisuudella. Niin sanottu klassinen fysiikan teoria tarkastelee mustia aukkoja ilmiöinä josta mikään aistihavaintojemme piirissä oleva ei pakene. Klassinen termodynamiikka puolestaan käsittelee energiaa aina muotoaan muuttavana mutta katoamattomana. Kvanttimekaniikka myös sallii energian ja informaation katoamisen aistihavaintojemme piiristä.

Kvanttimekaniikka kuvastaa sitä kuinka niin sanottu fyysinen ja metafyysinen ovat yhtä ja samalla erottamattomia. Voimmekin ajatella että kaikki energia aina spiraalin lailla laajenee tai supistuu luomisen keskuksesta käsin. Mustassa aukossa, lähellä keskusta, luomuksen gravitaatio luojaansa kohti on niin voimakas että luomus yhtyy taas luojaansa, eli itseensä. Musta aukko estää kaiken ja samalla se mahdollistaa kaiken. Se että emme havaitse silmillämme tai mittalaitteillamme esimerkiksi mustan aukon toisella puolella, toisessa aika-avaruudessa olevaa, vaikkapa valkeaa aukkoa, ei estä sen olemassaoloa vaan kuvastaa yhtä lailla vain mittalaitteidemme tai silmiemme herkkyysjakauman taajuus-spektrin luonnetta. <3.

Comentarios


Recent Posts
Archive
bottom of page