top of page

hyvä ja paha

Joskus yksilöt arvottavat valoa ja pimeyttä eri arvoisina, tai yhdistävät ne hyvään ja pahaan. Valo koostuu fotoneiksi kutsumistamme yksiköistä. Fotoni, eli valokvantti on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen jolla ei ole massaa vaan kutsumme sitä mittabosoniksi eli energian määräsuuruiseksi annokseksi. Tietoisuus/voima loi havaitsemamme aika-avaruuden ja värähtelyn. Värähtelyn olemassaolo mahdollistaa valon yksikön eli photonin olemassaolon. Tiedämme että fyysinen universumi koostuu liikkeestä kolmessa ulottuvuudessa, paikassa ja ajassa ja on kvantittunutta värähtelyä. Valo on neutraali rakennusaine eli energia jolla ei ole luonnetta. Voimaa jolla valoa hallitaan voidaan kutsua vaikka rakkaudeksi ja sitä voidaan tietysti erillisyyttä koettaessa käyttää puhtaasti itsekkäästi tai epäitsekkäästi, tai sitten ykseyden ja näennäisen erillisyyden ymmärrettyämme viisaasti.

Sanotaan että ei ole pimeyttä, vain valon puutetta. Valon ja pimeyden yhdistäminen hyvään ja pahaan liittyy niin sanottuun valintaan jossa yksilö valitsee joko absorboida valoa, energiaa, kuten ideaalinen musta pinta tekee tai emittoida sitä, kuten valkoinen pinta näyttäisi tekevän. 3. ulottovuudessa henkilöt toimivatkin helposti esimerkiksi pyyteettömän rakkauden valotyöntekijoinä, tai sitten täysin itsekkäästi. Todellisuudessa musta kuitenkin aina emittoi kaiken absorboimansa energian ja valkoinen vain heijastaa, kumpikaan ei toimi lähteenä vaan kierrättää energiaa. Molemmat ovat tietysti yhtä hyviä tai huonoja, neutraaleja. Tietyssä vaiheessa kehitystä ymmärrämme että ei ole erillistä mustaa ja valkoista vaan ikäänkuin ääretön määrä harmaan sävyjä, kaikki samasta lähteestä ja yhteydessä toisiinsa. Meidän ei tarvitse lähettää "valoa" pimeyteen koska se on juuri se mitä "pimeys", usein itsekkäästi, haluaa ja odottaa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page