top of page

Tasapainoinen energia

Jos henkilö yrittää vaikuttaa kehitykseen esimerkiksi valoenergialla voi hänen olla vaikeaa säilyttää oma tasapainonsa ja neutraalius esimerkiksi toimiessaan hyvin negatiivisten tai paljon pimeyttä omaavien ihmisten seurassa. Tälöin hän helposti kokee tilanteessa vaikuttavan dualismin tai polariteetin ja yrittää helposti ikäänkuin valaista pimeyttä. Tällöin henkilö ei osaa omassa tietoisuudessaan arvioida sitä kuinka hänen lähettämänsä energia lopulta käytetään. Tasapainoenergiaa omaavat henkilöt taas osaavat säilyttää tilanteessa oman neutraaliutensa ja halutessaan ympäröidä avunhakijan vaikkapa muutosenergialla jos se siinä tilanteessa parhaiten yleistä kehitystä vauhdittaa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page