top of page

Tasapainoa

Kristalliyksilöt ja -ihmiset tuntevat henkienergiansa, fyysisen kehonsa sekä aivojensa aivoitukset tasavertaisina omassa kokonaisuudessaan. Henkienergia tuntuu omalta itseltä ja on myös kehon kristalloiduttua erottamaton osa fyysistä kehoa. Elämänhallinta on helppoa koska henkiset impulssit eli intuitio ohjaavat elämää, henkilö tuntee millaisiin tilanteisiin on menossa ja miten ne liittyvät omiin elämäntehtäviin. AuraTransformaationTM jälkeen voi ajoittain olla haastavaa hallita tasapainoa ja tehdä päätöksiä esimerkiksi jos olemme sielunenergiassa kokeneet henkienergiamme ja fyysisen kehomme erillisinä jota ne tietysti yleensä ovat olleetkin ellei fyysinen keho ole kristalloitunut, tai jos olemme hahmottaneet ja luoneet todellisuuttamme sellaisten toimintamallien mukaan jotka eivät kuulu ulottuvuuksiin joihin siirrymme. AuraTransformaationTM jälkeen seuraakin sopeutumisvaihe jolloin voi olla hyödyllistä tarkkailla omia toimintatapoja, myös kehonsa kohtelun suhteen, tiedostaa mistä toimintamallit johtuvat ja kuinka keho reagoi niihin. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page