top of page

Muutos

Menomme maapallolla ei tietysti paljoa muutu yhdessä tai kahdessa sukupolvessa mutta vuosista 2012-13 on meille syntynyt täysin sisäisesti ohjautuvia ja vahvoja 13. ulottuvuuden kristalli-ihmisiä joiden auraa ulkoiset energiat eivät voi läpäistä, jos he eivät sitä itse halua. He voivat olla äärimmäisen keskittyneitä samalla kun heidän ulkoinen ilmentymänsä on täysin tasapainossa heidän sisäisen ydinolemuksensa kanssa. He ovat pääasiassa tyytyväisiä vallitseviin olosuhteisiin mutta jos he ovat tyytymättömiä he yrittävät muuttaa asioita välittömästi, hahmottaen samalla hyvän yleiskuvan tilanteesta. Kukaan ulkopuolinen ei siis voi heihin vaikuttaa vaan he pystyvät tarvittaessa toimimaan täysin omista lähtökohdistaan käsin. Kristalli-ihmisen fyysinen ja henkinen olemus toimivat tasapainossa ja he voivat halutessaan loistaa fyysisesti ympäristöään voimakkaammin, tai aktivoida puhtaasti henkisen karismansa johon ympäristö ei osaa millään tavalla suhtautua jättäen heidät täysin huomiotta, itse sitä tiedostamattaan. Näiden viime vuosina syntyneiden yksilöiden itseilmaisu poikkeaa vuosina 2009-2012 syntyneiden kristalliyksilöiden tavasta reagoida heidän toimiessa pääosin 9.-12. ulottuvuuksista käsin. Kun maapallolle saapuvien ihmisten energioita päivitetään, kuten nyt siirryttäessä tulevina vuosikymmeninä siulunenenergiasta henkienergiaan, on tietysti myös täällä jo elävillä aikuisilla mahdollisuus päivittää oma tietoisuusrakenteensa ja energiansa jo elinaikaanaan ja tuntea näin kirjaimellisesti eläneensä useamman elämän yhdesä kehossa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page