yksi totuus

March 17, 2017

Ihmiskunnan siirtyessä henkienergiaan jää niin sanottu energioiden kanavointi eri muodoissaan pois. Syy on yksinkertaisesti siinä että uudessa energiajärjestelmässä henki ja ja fyysinen keho puhuvat samaa kieltä, siinä missä sielunenergiassa ne koettiin erillisinä. Indigo järjestelmässä yksilöt ovat vielä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen ja näin toimivat kanavina, yleensä tietysti nostaen esille kollektiivisessa toiminnassa vallitsevia epäkohtia, kunnes kristalloiduttuaan pystyvät hyödyntämään oman henkititetoisuutensa tietoisesti ja vastuullisesti ilman että omaksuisivat muiden toutuuksia omikseen. <3. 

 

 

 

Please reload

February 16, 2020

February 16, 2020

February 15, 2020

February 15, 2020

February 14, 2020

February 13, 2020

February 13, 2020

February 13, 2020

February 11, 2020

February 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload