yksi totuus

March 17, 2017

Ihmiskunnan siirtyessä henkienergiaan jää niin sanottu energioiden kanavointi eri muodoissaan pois. Syy on yksinkertaisesti siinä että uudessa energiajärjestelmässä henki ja ja fyysinen keho puhuvat samaa kieltä, siinä missä sielunenergiassa ne koettiin erillisinä. Indigo järjestelmässä yksilöt ovat vielä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen ja näin toimivat kanavina, yleensä tietysti nostaen esille kollektiivisessa toiminnassa vallitsevia epäkohtia, kunnes kristalloiduttuaan pystyvät hyödyntämään oman henkititetoisuutensa tietoisesti ja vastuullisesti ilman että omaksuisivat muiden toutuuksia omikseen. <3. 

 

 

 

Please reload

July 6, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 25, 2020

June 20, 2020

June 12, 2020

June 11, 2020

Please reload

Archive
Please reload