top of page

yksi totuus

Ihmiskunnan siirtyessä henkienergiaan jää niin sanottu energioiden kanavointi eri muodoissaan pois. Syy on yksinkertaisesti siinä että uudessa energiajärjestelmässä henki ja ja fyysinen keho puhuvat samaa kieltä, siinä missä sielunenergiassa ne koettiin erillisinä. Indigo järjestelmässä yksilöt ovat vielä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen ja näin toimivat kanavina, yleensä tietysti nostaen esille kollektiivisessa toiminnassa vallitsevia epäkohtia, kunnes kristalloiduttuaan pystyvät hyödyntämään oman henkititetoisuutensa tietoisesti ja vastuullisesti ilman että omaksuisivat muiden toutuuksia omikseen. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page