top of page

11

Kristalliyksilöt, joita lapsina on maapallolle syntynyt erityisesti 2009-2012 ja joiden tietoisuus sijaitsee 9. maanpäällisessä ulottuvuudessa ovat hyvin suoria ja rehellisiä, ja voivat epätasapainoisessa ympäristössä vaikuttaa jopa armottomilta tai tunteettomilta koska he haluavat kohdata todellisuuden omasta yksilöllisestä tietoisuudestaan käsin. Heidän maanpäällinen elämäntehtävänsä on heille täysin selvä. Elämäntehtävät voivat sijoittua alempiin ulottuvuuksiin joihin yksilö lopulta siirtyy koska tuntee niitä suorittaessaan todella elävänsä merkityksellistä elämää ja kehittyy muiden kanssa toimiessaan lopulta kaiken hyväksyväksi 13. ulottuuden kristalli-ihmiseksi, joka osaa säätää tietoisuutensa tason aina tilanteeseen sopivaksi. Elämäntehtävät ovat helposti sellaisia joissa ihminen toimii perinteisissä ammateissa mutta tuo niihen ja/tai omaan vaikutuspiiriinsä uusia näkökulmia. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page