top of page

Relax

Keho reagoi mieleemme usein hyvin suorasti ja kirjaimellisesti. Vaikka onkin ollut niin että monilla sairauksilla on ns. karmallinen eli itse valittu tausta, mikä on tietysti voinut tuntua hyvin epäoikeudenmukaiselta niin usein krooniset kivut ja jännitystilat johtuvat kuitenkin lapsuuden leimautumisesta eli opituista peloista jolloin reagoimme ns. alitajuisesti ja kehostamme on tullut ikäänkuin mielemme tuote. Tietysti meidän on hyvä toimia tasapainoisesti ja huomoida paitsi kehomme niin myös aivojamme loogisuus sekä intuitiomme, joka henkienergiassa on yhtä kehon kanssa. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page