top of page

Samalla viivalla

Jokainen kristalli-ihminen tuntee järjestelmässään kuinka ihmisyyteen tulevaisuudessa suhtaudutaan mutta kristalloituneen energiajärjestelmän ominaisuus on pyrkimys tasapainoon kokonaisuuden hahmottamisen kautta. Vaaditaan hyvää hahmottamiskykyä toimia tasapainoisesti järjestelmissä jotka vielä perustuvat usein kilpailuun. Kuinka purkaa positiivista kehitystä hidastavat rakenteet ja järjestelmät niin ettei siitä synny lisää inhimillistä kärsimystä ? Kristalliyksilöt eivät yleensä kuitenkaan edes tuo esille vanhoihin rakennelmiin sisään rakennettuja vääryyksiä, mitä indigot eivät voineet olla tekemättä, vaan tuovat suoraan uusia toimintamalleja tilalle. Kokonaisvaltainen tasapaino on tietysti edellytys sille että fyysisyyden kokemisen ja luomisen riemua lisäävä kultainen energia voi tulla rakentavalla tavalla koettavaksi. <3.

Recent Posts
Archive
bottom of page