top of page

Konkretia

Matematiikka on hengen kieli, se kuvaa olemassa olevaa fyysis-henkistä todellisuutta. Ihmisinä olemme rajapinnassa tai viitekehyksessä jossa koemme ja yritämme aikaa luovilla aivoillamme ymmärtää kuinka todellisuus rakentuu. Tiedämme että aaltoyhtälön kautta voidaan kuvata mikä tahansa sallittu tulevaisuuden tila sen nykytilasta ja se romahtaa yhteen tilaan ollessaan vuorovaikutuksessa ulkoisen maailman kanssa. Rajapinta josta käsin havainnoidaan onkin oleellinen todellisuuden rakenteen osa. Esimerkiksi fotosynteesin näkökulmasta pätee vain klassinen fysiikka kun taas ihmisen tietoisuus kysymyksen asettelussa määrittää vertausjärjestelmän jossa kvantittunut todellisuus näyttäytyy klassista fysikkaa mukailevana. Mielenkiintoinen kvantittuneen energian ominaisuus on lomittuminen, ehkä se lopulta selittää myös kvantittuneen magneettikentän ja sen kuinka tietoisuuteemme ja energiamme ei ole muista ihmisistä riippumaton, kun havainnoijat jakavat kvantittunutta tietoa he luovat yhteisesti jaetun todellisuuden. Ainakin on hyvä huolehtia omasta tietoisuudestaan ja energiastaan ja jos lopullisen totuuden haluaa tietää on se kysymys asetettava ensin omassa tietoisuudessa.💛
.Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page