top of page

Peruste

Ainoa työnteon motiivi voi mielestäni olla ihmiskunnan hyvinvoinnin lisääminen. Se on ainoa mittari jolla työn laatua voidaan mitata. Se korreloi usein epäsuoriin, myös taloudellisiin mittareihin kuten bruttokansantuote, joskus suoraan, joskus käänteisesti. Kun korrelaatio ymmärretään myös niitä voidaan soveltaa työn laadun arvioinnissa. 💛
Recent Posts
Archive
bottom of page