top of page

Pohjapiirros

Maapallon kaikista lajeista ihmisellä on laajin energeettinen pohjapiirros, laajin aivokapasiteetti ja mahdollisuudet liikuttaa kehoaan maapallon pinnalla, kokea fyysisen todellisuuden eri puolia ja suurin vaikutus muihin lajeihin ja koko ekosysteemiin. Meillä on myös kyky muokata omaa energeettistä pohjaamme. Kaikki lajit ovat kuitenkin yhtä arvokkaita. 💛


Recent Posts
Archive
bottom of page