top of page

Syy ja seuraus

Ihmisinä toimintaamme vaikuttavat ympäristön stimulaation ja ajan mukana muokkautuvat aivomme. Vastaavasti maapallolla vallitseva ympäristö on suurelta osin aivojen tuotos. Onkin hyvä tietoisesti valite se mille aivomme altistamme ja altistaa ne myös omalle henkienergialle jolloin elämme todeksi omaa henkistä rooliamme. ❤
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page