top of page

Turbulenssi

Tarinan mukaan kvanttifyysikko Werner Heisenberg halusi esittää taivaan porteilla Jumalalle kaksi kysymystä; miksi suhteellisuusteoria, ja miksi turbulenssi. Kvanttimekaniikka epätarkkuusperiaatteineen onkin tuonut tietoisuuteemme jotakin oleellista todellisuuden rakenteesta. Vaikka aurinkokunnassamme vaikuttaakin kehitystä ohjaavia järjestelmiä ja tällä hetkellä kuljemme kohti energioiden integraatioita, lopulta tietysti kaikilla tasoilla, niin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna jo eri suuntiin osoittava ihmisten tahtotila luo energioiden turbulenssin joka ilmenee lopulta fyysisesti koettavana hyvin monimuotoisena ja usein ennustamattomalta vaikuttavana todellisuutena. Ihmisenä luoja voi kokea itsensä kautta jotakin ennen kokematonta, kaiken sen mihin oma tahto, tiedot ja taidot riittävät. 💗
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page