top of page

Valo ajassamme

Valo on kokemustodellisuutemme oleellinen rakenneosa. Jonkin "kulkiessa" valon nopeutta ei se koe aikaa jolloin syyn ja seurauksen suhde rikkoutuu, fysiikka ei tunnekaan ajallista suuntaa joka on aivojemme kokemus niiden hahmottaessa hetkien jatkumoa. Valolle menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat samanaikaisia ja sen ilmentyminen ja ominaisuudet määrittyvät tietoisuuden havainnoidessa niitä. Todellisuutemme ihmisenä tuntuukin usein siltä yhteisesti hyväksytyltä illuusion osalta jonka aistimme mahdollistavat. Yksilöityneenä tietoisuuden osana jokaiselle on kvanttimekaniikan mukaisesti ajasta ja paikasta riippumatta siihen yhteydessä oleva kaksonen, mutta aivot edustavat suurta osaa kokemastamme tietoisuudesta ja yksilöinä tietoisuutemme ovat monella tapaa erilaisia, toiset esimerkiksi tykkäävät olla syvemmällä kokemustodellisuudessa siinä missä toiset aistivat asioita myös hetken ulkopuolelta. ❤


Recent Posts
Archive
bottom of page