top of page

Yliluonnollista

Maanpäällinen kokemustodellisuus voi tuntua monista hyvin yliluonnolliselta sen perustuessa pitkälti siihen se että aivomme ottavat suhteettoman ison osan tietoisuudestamme, aistihavaintojen edustaessa hyvin kapeita spektrin osia. Biljoonien "tiedostamattomien" luojien kollektiivisesti luoma kokemustodellisuus voi muodostua kuitenkin inhimillisen hyvinvoinnin kannalta haastavaksi ja siksi erilaiset kehitysvaiheet vaativat myös tietoisuuden suhteen uudenlaisia aloitteita.. <3
Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page