Uskontoa

Meidän voi olla hyvä välillä tarkastella uskomuksiamme sillä, uskomatonta mutta totta, todellisuudessamme kaikki riippuu vapaasta tahdostamme vain siinä määrin kuin uskomustemme mukaan uskomme, jos niin uskomme. Usko tai älä. <3.

Untitled

Ihmiskunnnan tietoisuus kasvaa koska ihmiskunta on itse päättänyt niin, jo vuosikymmeniä ihmiset ovat hyvin erilaisin tavoin yrittäneet, joskus epätoivoisestikin, päästä paremmin käsiksi henkienergiaansa. Aivan yhtä hyvin ihmiskunta olisi voinut päättää epätietoisuudessan tuhota itsensä, mikä tietysti sinällään olisi ollut aivan yhtä arvokas ratkaisu, luojalla kun ei ole preferenssejä. Se että usein ihminen ei muista olevansa osa jumalaa/luojaa on tietysti ollut oma tahtomme ja tarkoituksenmukaista, ainoastaan se että yksilöt eivät hahmota globaalia ja henkilökohtaista tasapainoa luo inhimillistä kärsimystä maapallolla. Vain kristalliyksilöt ja -ihmiset pystyvät säilyttämään tasapainon kaiki

Virtual reality

Tietoisuus muista todellisuuksista on verhottu omasta eli lähteen tahdostamme jotta maanpäällisestä luomisesta ja kokemuksestamme tulisi mahdollisimman monimuotoinen. Niinpä useimmille elämä on aivan kuin virtuaalitodellisuudessa koettu peli. Pelin loppumisen jälkeen joku haluaa aloittaa saman pelin alusta uudelleen, joku toinen vaihtaa peliä ja joku päättää jättää pelaamatta ja jatkaa omassa todellisuudessaan. Joskus pelin keskeytyminen tulee hyvin yllättäen, aivan kuin joku painaisi pelikoneen reset-nappia ja useimmat ovat niin uppoutuneita peliin että ovat lähes unohtaneet että kyseessä on vain peli ja virtuaalitodellisuus. <3.

From above

Ihminen johtaa täysin maapallon kehitystä, jokainen omasta tietoisuudestaan käsin. Tasapainoisen positiivisen kehityksen vauhdittamiseksi olisikin hyvä että tietoiset yksilöt järjestäytyvät, ei toistensa vaan itsensä kanssa ja tekevät konkreettisia aloitteita työpaikalla ja omissa toimintaympäristöissään. Emme tietenkään voi sanoa muille mikä on oikein tai väärin mutta jokainen voi halutessaan näyttää esimerkkiä. <3.

Law of creation

Uudessa ajassa niin sanottu vetovoiman laki, law of attraction näyttäytyy täysin uudella tavalla. Yksilöt luovat tietoisesti ja tuntevat joka solullaan elämänsä tarkoituksen ja sen miksi ovat juuri siinä missä ovat eikä muiden värähtely vaikuta heihin niin että heidän luomisestaan tulisi tiedostamatonta. <3.

Ei enää chakroja

Ennen meillä kaikilla ihmisillä täällä maanpäällä oli toisistaan eriytyneitä energiakeskuksia ja luomamme yhteiskunta oli hyvin monimuotoinen ja elämän eri osa-alueet toisistaan eriytyneitä. Se oli tietysti tarkoituksenmukaista, luoda mahdollisimman monimuotoinen kokemus. Koimme helposti vaikkapa perheen, työn ja uskonnon tai henkisyyden erillisinä osa-alueina ja yhteiskuntaa saattoivatkin johtaa hyvin ystävällisiltä vaikuttavat perheenisät tai äidit jotka kulissien takana jollain toisella elämänosa-alueella toimivat hyvin erilaisten motiivien ajamana. Nyt suunnitelma on kuitenkin hieman erilainen ja tulevaisuudessa elämä on hyvin yksinkertaista ja rehellistä. Kun uudella energiarakenteella

Käypä hoito

Kun ihmiset sairastuvat tarvitsevat he tietysti yksilöllistä hoitoa, siinä missä joku parantaa itsensä mielen avulla joku toinen hyötyy enemmän jostakin ihan muusta. Vaikka onkin ehkä niin että lääketeollisuus on suurin sairauksien luoja niin sitä ei kannata vastustaa, ovathan lääkkeet ja vaikkapa kirurgin veitsi samasta lähteestä peräisin kuin sinä ja minä. Pääasia että jokainen ottaa itse vastuun itsestään. Esimerkiksi masennuksen hoidossa lääkeet ovat varmasti tehokkaita helpottamaan oloa mutta toisaalta kaikkien on tietysti helppo tilastoista lukea että jokainen niitä tarvitseva kokee olevansa jollain tasolla olosuhteiden uhri, eli masennuksen syytä ne eivät tietysti poista. Paljon käyte

Jalat maassa

Maadoittumisessa on tietysti kyse siitä että toimimme tasapainoisesti kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa. Hyvin itsensä henkisiksi kokevilla ihmisillä voi olla vaikeuksia integroida maaelementtiä omaan tietoisuuteensa. Hyvin nopea tapa tutustua maaelementtiin on esimerkiksi kirjautua verkkopankkiin ja tarkistaa oman tilinsä balance. Toki se voi olla hetkellisesti epätasapainossa johonkin suuntaan minkä hahmotettuaan henkilö on jo integroinut ilmaelementtiä tietoisuuteensa, ilmaelementin läpi käytyään henkilössä syttyy tuli ja jos se palaa oikella tavalla niin jonkin ajan kuluttua voimmekin huomata että asiat virtaavatkin kuin vesi. Tietysti on myös aika maadoittavaa huomata että maanpääll

Nopein dieetti

Jos kysyisimme joltain henkiseltä opettajalta mikä on oikea ruokavalio niin hän varmasti vastaisi meille kysymyksellä; Miksi et kysy sitä itseltäsi ?

Tulevaisuus

Tulevaisuutta ei ole mahdollista ennustaa, tulevaisuuden ennusteet ovat jo ihmisten tietoisuuden luomia potentiaaleja. Ei ole mitään suurempaa voimaa joka ohjaisi kehitystä maapallolla. Tietysti jos henkilö ei ole vielä elänyt karmaansa niin vaikkapa astraalitason selvänäkijä voi lukea tarkasti henkilön ennaltasovitun elämänkulun mutta tulevaisuudessa yksinkertaisesti kaikki on mahdollista, vain menneisyydestä kumpuavat oletukset tulevaisuudesta jarruttavat kehitystä. Mikään energia ei itsessään muuta asioita vaan ihmiset itse. Juuri sen takia tarvittiin esimerkiksi Indigo sukupolvi, ravistelemaan seisovaa tietoisuutta mikä sai ihmiset huomaamaan ja kokemaan että ehkäpä asiat eivät etenekään

Arcturus

Arcturus on hyvin kirkas planeettajärjestelmä, yli sata kertaa aurinkoa kuumempi ja säteilee lähinnä pitkäaaltoista tai matalavärähteistä infrapunasäteilyä. Myös Arcturukselta peräisin olevilla henkilöillä on hyvin vahva aura ja he vaikuttavat vetävän helposti puoleensa muita ihmisiä ollen myös helposti karismaattisia ja magneettisia julkisuuden henkilöitä, vaikka voivatkin voimassaan vaikuttaa vaikeasti lähestyttäviltä. Arcturukselta peräisin olevat henkiset opettajat keskittyvät helposti mielen tasoon joka on heille ominainen toimintaso. Arcturuslaiset ovat hyvin luovia, ahkeria, energeettisiä ja tuottavat helposti myös taiteellisia luomuksia joiden innoittajina voidaan helposti kuvitella

Tasapainoa

Maapallon kehitystä nyt pääasiassa ohjaavilla Venuksella ja Maalla on yhteinen tavoite saavuttaa tasapaino kaikilla tasoilla. Yksi tasapainon taso on henki-keho-mieli kompleksin toiminnan tasapaino. Meidän voikin olla hyvä välillä hahmottaa omaa toimintaamme ja sen lähtökohtia, kuinka paljon ja mitä toimintojamme ohjaavat impulssit jotka ovat peräisin aivoihimme muodostuneista toimintarakenteista tai fyysisistä tarpeistamme, puhtaasti henkisistä impulsseista tai ehkä jopa tiedostamattomista ns. mentaalitason rakenteista ja kuinka puhtaasti ja tasapainoisesti ne nivoutuvat yhteen ja näkyvät lopulta ilmentämisessämme. <3.

Sirius

Sirius nimi juontaa Kreikan kielestä jossa se tarkoittaa kuumaa tai polttavaa, ja Sirius A onkin kuin valaiseva aurinko. Vaikka Sirius energia onkin mestarienergiaa niin se sitä tämän aurinkokunnan ulkopuolella. Siriusta voisi kutsua omaksi toiseksi planetaariseksi alkuperäkseni, minkä voi todeta jos yksilö on viettänyt niin paljon aikaa jollakin planeettajärjestelmällä että energiat näkyvät, tai ovat näkyneet, ihmishahmoksi inkarnoituneen henkilön maanpäällisessä ilmentymässä. Monet Siriuslaiset henkilöt voivat tuntea voimakasta yhteyttä vaikkapa kanoihin, delfiineihin tai susiin ja he voivat vaikuttaa ulospäin tyyniltä koska he elävät sisäisesti. Sirius energia on hyvin äärimmäistä ja kesk

fight

Maapallon värähtelytaajuuden nousu aiheuttaa välttämättä sotia ja kaaosta. Kyse on vanhan energian sodasta itsensä kanssa. Kun uusi energia, joka on hyvin pehmeää ja viisasta nousee niin vanha energia ei osaa suhtautua siihen omasta tietoisuudestaan käsin vaan yrittää soveltaa vanhoja, hallitsemaan pyrkiviä ohjauskeinojaan. Vanhan energian tunnistaa vaikkapa siitä että se levittää pelkoa. Saammekin varmasti seurata kuinka monet yksilöt menettävät malttinsa hyvinkin arkipäiväisissä tilanteissa, ja uusi energia seuraa tyynenä tapahtunutta. :)

lapsuus

Vaikka onkin niin että prosentin murto-osa aikuisista tulee tämän elämänsä aikana valitsemaan tietoisuutensa kasvattamisen niin ehkä heille on silti mielenkiintoista ymmärtää miten ja miksi lapset ovat erilaisia kuin ennen. Tietysti lapset ovat äärimmäisen suvaitsevaisia erilaisuutta kohtaan, kuten kaikki henkiset ihmiset ovat aina olleet mutta he ovat henki-olentoja fyysisessä kehossa. Siinä missä ennen henkisyyttä haettiin ulkopuolelta niin nyt se on omassa fyysisessä kehossa. Aikuiset jotka käyvät saman prosessin huomaavatkin tuntevansa oman kehonsa selvemmin ja hyvin yksinkertaiset fyysiset kokemukset voivat saada aivan uudenlaisen merkityksen. Jos lapsella ei ole aiempaa maanpäällistä k

Estranged

Maanpäällä kaikkein henkisimmät laulut ovat usein niitä jotka eivät siltä välttämättä heti vaikuta. Monet voivatkin varmasti samaistua tiettyyn musiikkiin tai kappaleeseen, tiedostamatta miksi. Katselen usein Guns N' Roses yhtyeen videota Estranged joka kiteyttää mielestäni hyvin sen mitä maanpäällä on pitkään koettu; polariteetti, duaalisuus, entaglement, sekä estrangement. Mielenkiintoa lisää se että video on kyllästetty visuaalisilla elementeillä jotka kertovat siinä vaikuttavien yksilöiden planetaarisesta taustasta. Polariteetti tai duaalisuus ei ole vain maanpäällinen ominaisuus vaan elävöittää koko luodun ja saa sen hakeutumaan kohti tasapainoa, myös galaksien tasolla. Esimerkiksi tiet

pyramidilla

Pyramidit ovat monessa mielessä vanhan ajan symboleita. Kun valitsemme itsellemme soveltuvaa ruoka-valiota voimme esimerkiksi konsultoida ravitsemusneuvottelukuntaa joka on perinteisesti ollut pyramidin huipulla mutta voimme myös halutessamme tunnustella miltä kehomme ravitsemuksen jälkeen tuntuu, ehkäpä kevyeltä ja energiseltä tai väsyneeltä ja raskaalta ? Jokaisella meillä on solumuisti joka tietää olemmeko viettäneet suuren osan maapallolla olomme ajasta vaikkapa Aasiassa, Etelä-Amerikassa tai Pohjois-Euroopassa tai ehkäpä vähän joka puolella ja kehoamme ravitsevan ruuan koostumus onkin yksilöllinen. Siinä missä joku voi huomata nauttivansa vaikkapa viikunoista tai Korealaisesta ruuasta,

Gaia

Maapallo tarjoaa fyysisesti havaittavan poikan ja ajan kokea ja ilmaista henkeä fyysisen ihmiskehon kautta. Se kuinka mahdollisuuden käytämme riippuu omasta vapaasta tahdostamme. Joku käyttää sen tekemällä hyvää itselleen ja muille, joku toinen jollakin muulla tavalla, kaikki on täällä sallittua. <3.

Ravintosuositukset

Kun yksilön keho käy läpi kristalliloitumisprosessia, vaikkapa kun äidin keho alkaa muuttua lapsen energian laukaistessa solutason muutoksen niin yksilö voi huomata että hänen ruokavalionsa on pikkuhiljaa muuttunut eikä hän enää valitse ravintoaineita joilla hänen kehonsa on kasvatettu. Kun ihmisten ravintotottumukset muuttuvat koska heidän kehonsa asettaa erilaiset vaatimukset ravinnolle huomaamme tietysti että kauppojen ruokahyllyjen tarjonta alkaa muuttua siitä mitä se, ehkäpä kymmeniä vuosia oli ollut. :)

Hyvinvointia

Kun irtaannumme kehostamme henkitietoisuuteen eli käännymme sisäänpäin olemme tietoisia äärettömästä vapaudesta, ykseydestä ja kaiken taustalla vaikuttavasta rakkaudesta mutta huomaamme että meiltä puuttuu täysin kehotietoisuus. Jos meillä on tuollaisia kokemuksia niin arvostamme jopa hengityksen kokemista aivan uudella tavalla. Jos ihmiset ovat puolestaan hyvin vieraantuneita henkitietoisuudesta kokevat he ehkä olevansa vankina fyysisessä kehossaan ja alkavat etsiä erilaisia keinoja joilla päästä käsiksi henkitietoisuuteen, vaikkapa erilaisten kemikaalien tai meditoinnin avulla. Meidän on tarkoitus kokea fyysisyyttä henkiolentoina, jos kokisimme pelkästään henkeä niin fyysisyyttä ihmisyyden

Recent Posts
Archive