Rakasta itseäsi

Jos olemme ahdistuneita tai masentuneita kannamme uhrin värähtelyä, koemme että emme itse luo elämäämme. Se tietysti vaikuttaa koko kehoomme. Jokainen tietää että jos meille vaikkapa opetaan lapsena uskomus ettemme ole täydellisiä niin ennemmin tai myöhemmin me sairastumme fyysisesti, kehomme vain kuuntelee ohjeitamme. Usein nopein tapa muuttaa tilannetta on esimerkiksi masennuslääke, tosin ne helpottavat vain oireita. Voimme tietysti myös kirjaimellisesti nuorentua fyysisesti. <3.

puhdistus

Maanpäällisessä todellisuudessamme koetut hyvä ja paha ovat puhtaasti ihmisten tietoisuuden luomuksia. Kun ihmiset ovat pitkään syntyneet hyvin erilaisilla energioilla varustettuna on se tietysti aiheuttanut paljon ristiriitoja ihmisten kesken, kaikki se energia vaikuttaa, näkyy ja tuntuu. Nyt ihmiset on syntyessään varustettu kuitenkin paljon holistisemmalla ja homogeenisemmalla energialla ja voimme odottaa että ristiriidat pikkuhiljaa väistyvät ja voimme tuntea helpotusta kaikenlaisesta vastustusenergiasta. <3.

muutos

Kristalliyksilöt- ja ihmiset eivät halua muuttaa maailmaa, he haluavat suorittaa omat elämäntehtävänsä. Toki he samalla muuttavat maailman mutta he sisäisesti tiedostavat että jokainen tekee täällä oman elämänsä. Tulevaisuudessa tulemme näkemään paljon esimerkiksi hyvin nuoria yrittäjiä koska heidän ei tarvitse oppia täällä asioita, mikä oli yleensä vanhempien sukupolvien valinta, mahdollisten omien elämäntehtäviensä ohella. Kristalliyksilöille ja -ihmisille raha on vain eräs maanpäällinen tapa tasapainottaa asioita. <3.

tarkoitus

Kaikella on tarkoitus, ainakin henkisellä tasolla mikä uudessa energiassa tarkoittaa samalla maallista tasoa. Jokaisella on itsessään vastaukset kaikkiin kysymyksiin, kyse on vain siitä kuinka halukas ja valmis niitä on etsimään tai kohtaamaan. Kristalliyksilöillä ja ihmisillä ei ole ennalta määrättyjä elämänkohtaloita, ainoastaan elämäntehtäviä jotka edistävät kehitystä maanpäällä koska olemma kaikki niin yhdessä päättäneet. Kristalliyksilöiden intuitio on hyvin vahva eli tietävät luonnostaan milloin aloittaa tai edetä asioiden kanssa, jos eivät tunne niin silloin yksinkertaisesti ajoitus ja olosuhteet eivät vielä ole otolliset. <3.

lottovoitto

Kristallienergian spektrin oleellinen tasapainon osa on oman ja kokonaisuuden edun yhtäläinen hahmottaminen ja huomioiminen. Ihmiset tiedostavat nykyisin usein että ovat luojia ja vielä useammat että kaikki on muotoaan muuttavaa energiaa ja monet käyttävät sitä tietoa valitettavasti usein puhtaan itsekkäästi erilaisten asioiden ilmentämisessä. Jos vaikkapa useat ihmiset manifestoivat samanaikaisesti itselleen lottovoittoa omilla numeroillaan ja voimistavat energiaa vielä erilaisilla visualisoinneilla ja mantroilla aiheuttaa se tietysti energioiden lukkiutumisen mikä tuntuu tiheänä, usein mentaalitason vastustusenergiana ympäristössämme. Taitava mentalisti saisi kaikki median avulla uskomaan

Syntymä

Nyt kun kristallienergia vaikuttaa voimakkaasti koko maapallolla sitä kantavien lasten kautta aikaansaa se fyysisen kehon kristalloitumisen myös lähes kaikilla aikuisilla. Jos keho ei kykene nostamaan värähtelyä alkaa se pikkuhiljaa luonnollisesti hajota. Kehon kristalloituminen on fyysinen prosessi ja kestää usein vuosia, ainakin uuden kehon syntymän verran. On mielenkiintoista havaita kuinka useat sielunenergiassa syntyneet ja hyvin korkeavärähteisiä kristallilapsia kantaneet äidit ovat kristalloituneet fyysiseltä keholtaan raskauksiensa seurauksena ja sen lisäksi että he kokevat uudenlaisen tarpeen huolehtia kehostaan on heidän solutasoltaan paljastunut, kristallienergiassa sijaitseva elä

starseed

Vanhalla sielulla viitataan varmaankin pitkään maapallon sielunenergiaan kuuluneessa jälleensyntymisjärjestelmässä vaikuttaneen henkilön olemukseen kun taas ns. starseed ei puolestaan varmastikaan lähtökohtaisesti osaa samaistua maapallolla vallitseviin sosiaalisiin normeihin ja yhteiskuntajärjestykseen. He kantavat aurinkokuntamme ulkopuolisia energioita yleensä Siriukselta, Plejadeilta, Andromedalta jne. ja ovat saapuneet tähän aurinkuntaan Neptunuksen tai Venuksen kautta. Planetaarisen energeettisen taustan selvittäminen onkin ehkä paras tapa ymmärtää omaa ja muiden persoonallisuutta. Kyse on hieman eri asiasta kuin astrologiassa joka käsittelee usein yksittäistä elämää maapallolla. Fyysi

Tasapainoa

Kristallienergiassa on kyse valon ja pimeyden sekä hengen ja materian, fyysisen läsnäolon tasapainosta. <3.

Sielu ja henki

Sielun energia on maapalloon liittyvää ja sitä kiertävältä kuulta peräisin olevaa, rakenteellista ja fyysisesti tiheää energiaa joka voi henkienergian vaikutuksesta palaa ja yksinkertaisesti hävitä. Näin monista korkeavärähteisistä henkisistä ihmisistä onkin totuuden etsintänsä seurauksena vanhemmiten tullut vielä herkempiä ja haavoittuvaisempia kuin he olivat tänne syntyessään. Korkeavärähteinen kristalliaura ei voi palaa koska siinä yhdistyvät puhdas henkitietoisuus, tiheä kristallienergia ja voimakas fyysinen selviytymisvietti. <3.

yksi totuus

Ihmiskunnan siirtyessä henkienergiaan jää niin sanottu energioiden kanavointi eri muodoissaan pois. Syy on yksinkertaisesti siinä että uudessa energiajärjestelmässä henki ja ja fyysinen keho puhuvat samaa kieltä, siinä missä sielunenergiassa ne koettiin erillisinä. Indigo järjestelmässä yksilöt ovat vielä yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen ja näin toimivat kanavina, yleensä tietysti nostaen esille kollektiivisessa toiminnassa vallitsevia epäkohtia, kunnes kristalloiduttuaan pystyvät hyödyntämään oman henkititetoisuutensa tietoisesti ja vastuullisesti ilman että omaksuisivat muiden toutuuksia omikseen. <3.

Muutos

Menomme maapallolla ei tietysti paljoa muutu yhdessä tai kahdessa sukupolvessa mutta vuosista 2012-13 on meille syntynyt täysin sisäisesti ohjautuvia ja vahvoja 13. ulottuvuuden kristalli-ihmisiä joiden auraa ulkoiset energiat eivät voi läpäistä, jos he eivät sitä itse halua. He voivat olla äärimmäisen keskittyneitä samalla kun heidän ulkoinen ilmentymänsä on täysin tasapainossa heidän sisäisen ydinolemuksensa kanssa. He ovat pääasiassa tyytyväisiä vallitseviin olosuhteisiin mutta jos he ovat tyytymättömiä he yrittävät muuttaa asioita välittömästi, hahmottaen samalla hyvän yleiskuvan tilanteesta. Kukaan ulkopuolinen ei siis voi heihin vaikuttaa vaan he pystyvät tarvittaessa toimimaan täysin

pyhää

Raha ja materia ovat pyhiä asioita siinä missä kaikki muukin ja tällä hetkellä maanpäällisen kokemuksemme keskiössä. Kun luomme lisää fyysisesti koettavia asioita on tietysti ehkä aiheellista tehdä se niin ettemme samalla aiheuta suorasti tai epäsuorasti inhimillistä kärsimystä tai tuhoa yleisesti elinolosuhteita maapallolla. <3.

uusiutuvaa

Nyt kun siirrymme kohti tasapainoista elämää maapallolla on oleellinen osa sitä siirtyä 100% uusiutuvan energian käyttöön, tasapainoisesti. <3.

tekniikkaa

TIede ja henkisyys ovat yksi ja sama asia. Seuraamalla puhtaasti teknistä kehitystä onkin mahdollista hahmottaa planeetan asukkaiden henkisen tietoisuuden tasoa. Henkisen tietoisuuden taso kulkee tällä hetkellä maapallolla ns. tieteen kehityksen rinnalla jotta käytämme keksintömme ihmiskunnan ja sen elinolosuhteiden edistämiseksi emmekä puhtaasti itsekkäästi. <3.

Recent Posts
Archive