tietoisuus

Kun auran ja kehon tietoisuus kasvaa henkilön todellinen minä tulee ympäristölle selvemmin näkyviin sillä tällöin on vaikeampi tukahduttaa energian virtausta esimerkiksi säätelemällä omaa käytöstä tahdonvoiman avulla. Tämä koskee erityisesti kristalliauraa jossa ei ole ns. energiakeskuksia tai -kanavia. Elämä onkin paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa kun jokainen näkee yhdellä vilkaisulla toisesta kuka kukin on, millainen on henkilön vallitseva mielentila sekä suhtautuminen asioihin. <3.

Empatiaa

Monet ehkä kokevat että tarvitsemme lisää empatiaa mutta se on kuitenkin pääasiassa kolmannen ulottuvuuden energiana ainakin joksin aikaa hieman väistymässä monien tietoisuudesta, sillä yksilöiden tulee ottaa nykyistä suurempi vastuu omasta energiastaan. Maapallolla on tietysti vaikuttanut ja vaikuttaa monia hyvin empaattisia henkilöitä, etenkin Neptunukselta, jotka ovat olleet jopa valmiita uhraamaan itsensä muiden puolesta. Sielunenergiassa he ovat tasapainottaneet muita energioita mutta kenenkään ei kuitenkaan tulisi kontrolloida muiden tunteita ja ihmisten tulee saavuttaa tasapaino yksilöinä. Uudessa ajassa ihmiset on varustettu homogeenisemmalla ja positiiviseen kehitykseen tähtäävällä

tietoo

On suhteellisen varma tieto että emme voi tietää sitä mitä emme tiedä. Niinpä kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti ja avoimesti muihin ihmisiin ja elämään. <3.

18

Kaikki tänään 9-22 vuotiaat yksilöt syntyivät maapallolle puhtaan indigoauran ympäröiminä. Jos heidän tietoisuusympäristönsä ei ole mahdollistanut auran kehittymistä kristalliauraksi voi heidän käyttäytymisensä ulkopuolista maailmaa kohtaan vaikuttaa hyvin provokatiiviselta. He ovat hyvin herkkiä ulkoisille vaikutteille ja sisäisesti he usein tuntevat kuitenkin tällöin olevan täysin voimattomia vallitsevassa tilanteessa, vaikka heidän itsetuntonsa onkin lähtökohtaisesti hyvin vahva. Heidän energiajärjestelmänsä ominaisuuksiin kuuluu myös halu miellyttää ja auttaa aikuisia. Koska heidän tietoisuudestaan puuttuu täysin elämänkokemus he tekevät sen usein yrittämällä luoda eräänlaisen yhteyden k

etuoikeus

Vanhemmilla sukupolvilla on tällä hetkellä todellinen etuoikeus todistaa sukupolvien välistä kehitystä. Oman sukupolvemme kilttejä ja mukautuvia lapsia sekä sitä mitä voi tapahtua jos nuorempia sukupolvia yritetään saada toimimaan ulkopuolelta tuodun totuuden mukaisesti. <3.

kontrastia

Kun kristalliauran omaava ihminen, sekä ihminen jonka aikeet eivät ole vilpittömiä seisovat rinnakkain, on muillakin kuin kristalliauran omaavalla hyvä mahdollisuus aistia kuka kukin on. Kristalliauran omaaville ei tuota vaikeuksia toimia muiden kanssa, sillä vaikka he kehonsa lähellä sijaitsevan henkienergian kautta tietävät missä mennään, ovat indigoaurassa kehon lähellä sijainneen tasapainokehon ominaisuudet edelleen kristalliaurassa läsnä. Tarkoitus ei ole että kristalliyksilöt eristäytyisivät muista vaan he muodostavat erilaisia verkostoja oman auransa tietoisuuden ulkopuolessa sijaitsevien ihmisten kanssa jolloin heidän vaikutuksensa pääsee esille. Oikeastaan samasta syystä AuraTransfo

pelasta maailma ?

Siinä missä indigolapset nauttivat enemmän hyvistä teoistaan saamistaan tunnustuksista, kuin vaikkapa urheilusuorituksistaan ansaitsemistaan palkinnoista, niin kristallilapsilla ei ole halua toimia maailmanparantajina tai varauksettomasti auttaa ihmisiä . <3.

Kehossa

Kristalliaurassa henkilön energia on niin tiiviisti integroitunut osaksi fyysistä kehoa etteivät muut paikallaolijat voi vahingossa hyötyä siitä ja mahdollinen psyykkinen ja fyysinen hyväksikäyttö koetaan omassa järjestelmässä samalla tavalla. Jos joku on aiemmin käyttänyt sielunaurasta henkiauraksi auransa päivittäneen aikuisen energioita omiin tarkoituksiinsa kokee hyväksikäytetty todennäköisesti entistä voimakkaampia tunkeutumisyrityksiä omaan energiaansa, kunnes tunkeutuja lopulta luovuttaa ja siirtyy provosoimaan muita. Jos hyväksikäytetty on lapsi osaa hän yleensä hakea apua muilta aikuisilta. <3.

Avoimuutta

Meillä Suomalaisissa yhteisöissä kohtaa usein toimintakulttuurin jossa tapahtumien ja asioiden todellisia syy-seuraus suhteita ei haluta avoimesti käsitellä. Usein kyse on siitä että joistakin vaikuttavista tekijöistä tai virheiksi koetuista päätöksistä lähes kollektiivisesti vaietaan, etenkin jos oma tai yhteisön etu vaikuttaa siitä hyötyvän. Tällöin jää mielikuva ns. "veljeä ei jätetä" toimintakulttuurista tai siitä että häveliäisyyssyistä asioita tapahtuu ikään kuin kulissien takana. Tälläinen epätasapainoinen toimintamalli tietysti hidastaa kehitystä monien tyytyessä vallitsevaan tilanteeseen ja iso osa energiasta suuntautuu itse luotujen ongelmien ratkaisemiseen, eikä vaikkapa toimintam

viestii

Hengen ja fyysisen kehon yhtyessä henkisten viestien kanavointi loppuu koska ihmisten ei tarvitse siirtää tietoisuutta pois fyysisestä kehostaan ilmaistaakseen itseään. <3.

tietoista

Kun yksilön luominen on tietoista niin myös fyysisten asioiden ilmentämiseen riittää ajatus ja tilaisuus toimia ilmenee, riippuen tietysti siitä kuinka vallitseva toimintaympäristö mahdollistaa toiveen toteutumisen. Kun luominen tapahtuu tiedostamatta puhutaan joskus ns. vetovoiman laista tai siitä kuinka henkilö on värähtelyltään yhteensopiva tietynlaisen ympäröivän todellisuuden kanssa. Hyvin teknisesti suhtautuvien ihmisten, vaikkapa fyysikkojen on helppo hahmottaa asiayhteyksiä värähtelyspektrin taajuusjakaumien kautta kun taas henkiset ihmiset ehkä joskus kokevat materian ei henkisenä asiana, mitä se ei tietenkään ole. Olipa luominen tiedostamatonta tai tietoista niin luodessa on tietys

pinnan alla

Kun hyvin tietoinen ja korkeavärähteinen yksilö toimii matalavärähteisessä ympäristössä voi ympäristön tietoisuus, raskaus ja hitaus tuntua kirjaimellisesti siltä kuin ihminen painettaisiin veden alle. Kristallijärjestelmän ominaispiirre on kuitenkin hyvin nopea oman tietoisuuden palautuminen joten korkeavärähteisten kristalli aikuisten ei tarvitse erakoitua vaan he voivat nauttia kaikkien seurasta, ainakin sen aikaa kuin itse haluavat. Lapsille se ei aina ole mahdollista, mikä voi aiheuttaa tietysti erilaisia oireita. <3.

Samalla viivalla

Jokainen kristalli-ihminen tuntee järjestelmässään kuinka ihmisyyteen tulevaisuudessa suhtaudutaan mutta kristalloituneen energiajärjestelmän ominaisuus on pyrkimys tasapainoon kokonaisuuden hahmottamisen kautta. Vaaditaan hyvää hahmottamiskykyä toimia tasapainoisesti järjestelmissä jotka vielä perustuvat usein kilpailuun. Kuinka purkaa positiivista kehitystä hidastavat rakenteet ja järjestelmät niin ettei siitä synny lisää inhimillistä kärsimystä ? Kristalliyksilöt eivät yleensä kuitenkaan edes tuo esille vanhoihin rakennelmiin sisään rakennettuja vääryyksiä, mitä indigot eivät voineet olla tekemättä, vaan tuovat suoraan uusia toimintamalleja tilalle. Kokonaisvaltainen tasapaino on tietysti

Säteilyä

Indigoaurassa henkilöillä on voimakas ulkoinen säteily. Auran kristalloituessa ulkoinen säteily häviää ja siirtyy kehoon lisäämään henkilön sisäistä elinvoimaa. Kristalliaurassa henkilöt vaikuttavat sisäisesti vahvalta ja kantavat energiansa aina mukanaan. <3.

tunteella

Ensimmäisiä asioita jotka maapallolta lähtiessämme fyysisen kehomme lisäksi jätämme on tunnekehomme. Kristalliyksilöt ja -ihmiset eivät juurikaan nauti suurten tunnemyrskyjen aiheuttamista kehollisista reaktioista, sillä miksi horjuttaa tasapainoa ? Jos meillä on haasteita tunteidemme kanssa ja haluamme työskennellä oman henkilökohtaisen kehityksemme eteen voimme tietysti kysyä itseltämme mistä olemme voimakkaita tunteita herättävät omat henkilökohtaiset preferenssimme omaksuneet. <3.

intuitio

Henkienergiassa intuitio vastaa henkilön kykyä hahmottaa oma asemansa suhteessa muihin. Näin henkilö tulee toimeen kaikkien kanssa ja oman tietoisuuden säätäminen sopivalle tasolle tapahtuu automaattisesti, ilman että siihen tarvittaisiin pitkällisiä keskusteluja. Jos taas henkilö aistii ettei heidän kanssakäymisensä vaikkapa joidenkin vanhojen tuttujen kanssa hyödytä sillä kertaa ketään on helppoa muuttua ikään kuin näkymättömäksi yksinkertaisesti aikomuksen voimalla jolloin kanssakäyminen jää sillä kertaa toteutumatta. <3.

manifesti

Ilmentäminen on 24/7 tapahtuma. Jos yksilö haluaa keskittyä rahan ilmentämiseen on ehkä helpoin henkinen ilmentämistekniikka töissä käynti ja vaikein varmaankin lottoaminen sillä useat ilmentävät samaa asiaa eri numeroilla. <3.

vastusta rakkaudella

Jos koemme että ihmisellä on hyvät aikeet kannattaa meidän tietysti tukea häntä tai lähettää positiivisia ajatuksia heidän suuntaansa. Röyhkeitä ihmisiä voi kohdella röyhkeästi sillä se on ainoa kieli jota he kunnioittavat. Jos kuitenkin haluamme että he jättävät meidät rauhaan voimme käyttää puhdasta rakkautta johon ei eivät osaa lainkaan samaistua. <3.

Recent Posts
Archive