Plejadit

Koska monet meistä ovat alunperin Plejadeilta ja energialla on nyt mahdollisuus vaikuttaa maapallolla on hyvä ymmärtää sitä. Plejadienergiaa edustavat ovat perusluonteeltaan herkkiä ja kilttejä joten heille on usein vaikeaa ilmaista itseään. Ns. passiivis-aggressiivinen käytös voikin olla ominaista sillä he haluaisivat vain olla onnellisia mutta ympäristö on usein täysin eri aaltopituudella, sillä Plejaiden korkea tietoisuus ja värähtely on satoja miljoonia vuosia kehityneempää kuin maapallon todellisuus. Plejadilaisten tehtävä maapallolla on laajentaa tietoisuutta mutta heidän tulee luopua halusta tehdä muut onnelliseksi sillä täällä jokainen voi olla vastuussa ainostaan omasta onnellisuude

viitta

Joskus kuulee sanottavan etteivät ihmiset ole valinneet olosuhteitaan syntyä maapallolle mutta asia on kuitenkin päinvastoin, tiesimme myös potentiaalit tulevaisuutemme suhteen. Sielunenergiassa oli kyse siitä että meillä oli jotain opittavaa ympäristöltämme jota olimme usein olleet itse aiemmin luomassa, henkienergiassa kyse on enemmän olosuhteiden kehittämisestä. <3.

luoja

Jumalaksi tai luojaksi kutsumamme ei ole meistä erillinen asia vaan kaikki olemassa oleva. Toki tietoisuus siitä vaihtelee. <3.

alku

Maapallomme sijaitessa vapaan tahdon universumissa tärkeintä on keskittyä tietysti siihen kuinka toteutamme itseämme täällä. Jokainen meistä on kuitenkin saapunut tänne muualta ja kannamme mukanamme energoita muilta planeetoilta ja universumeista joten oman planetaarisen alkuperän tiedostaminen auttaa ymmärtämään omaa persoonallisuutta, tapoja ja suhtautumista asioihin sekä muita ihmisiä ja hyväksymään heidän erilaiset reaktionsa ja kokemuksensa todellisuudesta. Kun väkilukumme kasvaa tarkoittaa se että tänne saapuu paljon lapsia joilla ei ole maanpäällistä historiaa. Se on helppo havaita lapsista sillä he vaikuttavat ihmettelevän monia asioita ja joutuvat harjoittelemaan kaiken alusta siinä

talviaikaan siirtyminen

Meillä on tapana aina silloin tällöin muuttaa ajanlaskuamme. Esimerkkinä noin 2017 vuotta sitten nollasimme kellomme Jeesuksen kunniaksi. Edellinen suuri muutos tapahtui 21.12.2012 jolloin Mayojen kalenterin mukaan vallinneen tietoisuuden ja energian aika päättyi. Joskus ihmisillä on taipumus pitää kiinni vanhoista kalentereista ja niiden energiasisällöstä mutta jokainen voi nyt halutessaan laatia uuden kalenterin itse ja yhdesssä ne muodostavat ihmiskuntamme kalenterin. <3.

mitä ihmettä

Kaikki omalla tavallaan viime vuosikymmeninä maailmaa mullistaneet asiat ja keksinnöt ovat aina tulleet yhden ihmisen kautta, kenenkään niitä ennustamatta. Kyse ei olekaan sattumasta ja on vain ajan kysymys milloin se mitää kukaan ei osannut kuvitella muuttaa todellisuutemme. <3.

dna

Kun dna kehittyy niin myös kehon immuunijärjestelmän toiminta kehittyy älykkäämmäksi ja tulemme tietoisemmaksi siitä mitä kehossamme tapahtuu. Tällä hetkellä kehomme tasapainottaa itsensä usein kuumeen ja flunssan avulla joka tapahtuu kun tietoisuuteemme antaa siihen mahdollisuuden. Älykkäämpiä sairauksia vastaan meillä on tietysti tarjolla kemialliset menetelmät sekä rakkausenergia. Myös solurakenteella on kvanttiluonteensa joten monet vuosisatoja käytetyt menetelmät kuten homeopatia vaativat toimiakseen signaalin tietoisuudeltamme. <3.

Kunnioita nuorempiasi

Aiemmin monissa kulttuureissa eli perinne että ryhmän vanhimman hallussa oli paras tieto. Mitattiinpa viisauden määrää maanpäällisellä tietoisuudella eli täällä elettyjen elämien määrällä tai maan ulkopuolisella tietoisuudella eli henkitietoisuudella niin kaikkein viisaimmat yksilöt löytyvät nyt nuorista. Toki heidän pitää kasvettuaan luopua aiempien sukupolvien uskomuksista kuten kaikkien sukupolvien mutta jos heillä on maanpäällistä kokemusta he muistavat paremmin kuinka puhua, kävellä, laulaa eivätkä luonnostaan tartu aseisiin. <3.

valintoja

Ihmisten tietoisuuden kehitys näkyy konkreettisesti vaikkapa siinä että he tekevät päivittäin eettisiä, esimerkiksi ekologisia valintoja, sen sijaan että tekisivät valintoja joista saavat itsekkäästi suurimman taloudellisen höydyn sillä he tiedostavat että se aiheuttaa usein suurta inhimillistä kärsimystä ja kehityksen stagnaatiota maapallolla. Tietysti meillä on kaikki luojan rakkaat osaset edustettuina ja joidenkin tietoinen tarkoitus on aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, minkä takia ykseysajattelu ei toimikaan täällä vaan jokainen valitkoon omat valintansa. <3.

Viisinäisyys

Historian pyhiksikin kutsutuissa teksteissa viitataan usein kolminaisuudella aivojen, sydämen ja käpyrauhasen kolminaisuuteen osana ihmisen tietoisuutta. Tietoisuuteemme kuuluu myös kehon tietoisuus ja moniulotteinen energiakenttämme. Se kuinka paljon eri osaset ottavat tilaa ihmisen tietoisuudesta ja kuinka ne toimivat yksin ja yhdessä on tietysti yksilöllistä ja vaihdellut maapallon yleisen kehityksen mukana, ja on btw jokaisen oma valinta. <3.

homogenisoitua

Voimme ajatella kaiken enemmän tai vähemmän liikkeessä olevana energiana ja tiedämme että energia ei systeemistä häviä mutta se voi muuttaa muotoaan. Jos järjestelmää halutaan kehittää se tapahtuu helposti kun systeemin jäsenten energia on suhteellisen homogeeninen ja kaikki ottavat huomioon yksilön lisäksi yhteisen suunnan. Jos kaikki haluaisivat muuttaa järjestelmää itsekkäästi omaan suuntaansa huomioimatta muiden tarpeita syntyisi lukkiutunut tilanne jossa ihmiset jotka ovat yhteydessä kollektiiviseen energiaan kilpailisivat keskenään samoista asioista. Tällainen tilanne voi tietysti purkautua hyvinkin väkivaltaisesti. <3

laptop

Aivojemme neuroverkkojen läpi risteilevät sähkömagneettiset signaalit toimivat hieman kuin tietokone ilman internettiä. Vaikka ne mahdollistavat esimerkiksi musiikin ja taiteen esittämisen tai intuition kokemisen ajatuksen tasolla, ei niillä ole mitään tekemistä niiden luomisen kanssa. Jos toimisimme puhtaasti aivojemme varassa meiltä puuttuisi esimerkiksi intuitiivinen empaattisuus joiden molempien muodostumiseen meillä on omat elimensä ja fysikaaliset prosessinsa. <3.

Kehotietoisuus

Maapallolla elävien lajien ns. vaistonvarainen kehotietoisuus, joka korreloi DNAn toimivuuden kanssa vaihtelee. Meillä ihmisillä se on tällä hetkellä alhainen mutta voimme kehittyneiden aivojemme ansiosta seurata kuinka joidenkin muiden lajien keho osaa itse kasvattaa takaisin siitä irronneita osia, tai kuinka se kävelee jo muutama tunti syntymänsä jälkeen. Ihmisen DNAn kehittyminen, joka tapahtuu koko kehossa yhdenaikasesti, mahdollistaa esimerkiksi paluun kohti ihmiskehon suunniteltua elinikää mutta se vaatii tietoisen valinnan. <3.

kognitio

Ihmiset uskovat todellisuuteensa koska he ovat oppineet uskomaan niin. Jos tällainen sitoutuminen on tiedostamatonta voi ihmisen olla vaikea suhtautua myötätuntoisesti muihin sekä omaksua uusia uskomuksia. <3.

luota

Innovaatiot syntyvät kun ongelmien analysointiin käytetty energia vapautetaan. <3.

helppoa

Hyvin tietoiset yksilöt voivat kristallienergian integroiduttua itseensä kokea sen sisältämän käytännönläheisen realismin siten että heidän tietoisuutensa laskee. Kristallienergia on kuitenkin optimaalisesti aikaan sopivaa energiaa sillä se saa aikaan nopeasti konkreettisia muutoksia vaikutusympäristössään. Esimerkiksi monet lapset jotka elävät olosuhteissa joissa ympäristö ei vastaa heidän sisäistä maailmankuvaansa ilmaisevat jo nuorina halunsa sitoutua opiskelemaan sen kehittämiseen vaadittavat taidot. Tämä on tietysti usein tehtävä jota he ovat maanpäälle saapuneet suorittamaan ja me vauraiden maiden aikuiset voimme tukea heitä esimerkiksi erilaisten järjestöjen kautta. <3.

tietoisuus

Ihmisen värähtelytaajuus ja DNAn tila korreloi hänen kokemukseensa ympäristöstä. Tietoisuuden kasvaessa yksilöt eivät koe jumalaa itsestään ulkopuolisena asiana, he ymmärtävät selvemmin ympärillään tapahtuvien asioiden merkityksen sekä kokevat syvää rakkautta elämää kohtaan. Kun asioiden ympärille ei luoda turhaa draamaa niin ratkaisut ongelmiin vapautuvat kuin itsestään. Globaaleissa haasteissa enemmistön yhteisymmärrys on avain joten ne saavat odottaa ratkaisuaan kunnes yksilöt ovat kehittyneet. Love. <3.

muutos

Huomaamme muutoksen havaitessamme ympäristöämme. Muutoksista suurin tapahtuu ihmisen rakenteessa mikä muuttaa psykologisen ihmiskäsityksen. Emme enää kierrä vuosituhansia kestävää kehää ja ihmiset jotka haluavat kehittyä voivat tuntea uudenlaisen vapauden, eläen useita elämiä yhden aikana. <3.

koodin pätkää

Ihmisaivomme toimivat hieman kuin kvanttitietokone jota ohjelmoimme altistaessamme itseämme erilaisille vaikutteille. Kun olemme tekemisissä hyvin erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ja integroimme henkienergian kehoomme tulevat omat ohjelmistomme olettamuksineen selvemmin näkyvillle ja voimme halutessamme päivittää niitä. <3

infoa

On hyvä altistaa itsensä median esittämille tiedoille ja näkemyksille asioista jotta tiedämme missä maailma ja tietoisuus ympärillämme kulkee. Se myös antaa mahdollisuuden arvioida kuinka siihen itse reagoi ja miten hyödyntää sen positiivisen kehityksen edistämiseksi. Usein asioista on tarjolla monista eri tietoisuusperpektiiveistä esitettyjä näkökulmia, esimerkiksi internetin välityksellä. Kun jotakin näennäisesti vaikuttavaa ja energioita hajottavaa tapahtuu on potentiaali johonkin uuteen myös tietetysti suuri. <3.

Recent Posts
Archive