elämän tarkoitus

Jos ihmiset ovat eläneet ns. karmansa voi heistä tuntua että elämältä puuttuu merkitys. Tällöin he usein kohtaavat esimerkiksi AuraTransformaationTM jossa henkilö luopuu sielunauarastaan jolloin menneisyys ei enää määritä elämää. Henkilö saa myös uuden, henkitasolla sovitun elämäntehtävän joka ei koskaan ole helppo mutta uuden vahvan auran ansioista mikään ei estä etenemästä jolloin henkilö tuntee elämänsä todella merkitykselliseksi ja kokee suurta iloa. Jokaisen tulee tulevaisuudessa määrittää itsensä omasta energiastaan käsin. <3

puhetta

Kun viestimme käytämme mentaalikehoa joka sisältää tiedon aiemmista kokemuksistamme. Kyseessä on yksilön mielipide joka sisältää vain sen verran todellisuuden vääristymää kuin yksilö on kyvykäs kokemaan ja ilmaisemaan. Ihmiskehossa kyseessä ei ole totuuden vaan subjektiviisen todellisuuden ilmaisu. Esimerkiksi AuraTransformaatiossaTM alempi mentaalikeho puretaan jolloin henkilön on mahdollisuus halutessaan kokea ja ilmaista ylemmän mentaalikehon/henkikehon sisältämää todellisuutta. Ulkopuolisten energioiden kanavointi esimerkiksi puheen muodossa jääkin pois sillä kanavoijat kanavoivat heidän vallitsevan tietoisuutensa ulkopuolista itseään. <3.

tasapainosta

Ihmisillä voi olla erilaisia mieltymyksiä mutta hyvin henkiset ihmiset ovat usein epätasapainossa koska he kokevat ristiriitaa vallitsevan todellisuuden ja oman maailmankuvansa välillä. Kun vastustamme jotakin se kuitenkin pysyy tietoisuudessamme kunnes on aika siirtyä eteenpäin. <3.

viidenteen

Jos yksilön aikomus on vahingoittaa muita kieltää hän tietysti oman vastuunsa tai pelkää valintaa mutta dualismissa yksilöt valitsevat positiivisuuden yleensä vasta havaittuaan tai koettuaan negatiivisuutta ja näin molemmat mahdollistavat toistensa olemassaolon. Molempiin valintoihin voi suhtautua tietysti myös neutraalisti ja myötätuntoisesti. Kun yksilö tietoisuutensa kasvaessa saavuttaa tasapainon positiivisten ja negatiivisten näkemystensä ja mielipiteidensä kanssa ei hän koe enää dualismia. Lapsille jotka syntyvät tällä hetkellä usein aikuisia tietoisimpina voikin olla hämmentävää jos aikuiset, tietysti omista lähtökohdistaan parhaansa tehden, opettaa lapsille kolmannessa ulottuvuudessa

Itsepuolustus

Vuodesta 2012 maapallolla elävien ihmisten henkititetoisuuden on ollut tarkoitus kasvaa vaikka tietoisuutta saavuttiin herättelemään ns. indigoauralla varustettuna jo vuodesta 1995 alkaen sillä nopeakin muutos kestää vuosikymmeniä ja tapahtuu pääasiassa sukupolvien vaihtuessa. Maapallolla on aina ollut mahdollista yksilötasolla työskennellä oman tietoisuutensa kanssa mutta toimittaessa nykyisessä tilanteessa ja hyvin monenlaisten yksilöiden kanssa on järkevä tietoisesti pitää huolta omasta energiastaan sillä kaikki täällä vallitsevat tietoisuusulottuvuudet vaikuttavat rinnakkain. Muut ihmiset kohdataan aina heidän omasta tietoisuudestaan käsin ja jos olemme tekemissä lasten kanssa voimme kok

opet

Hyviä opettajia meille aikuisille ovat lapset. Jokaisen tulee omaksua vapaa henkienergia itselleen eikä tukahduttaa sitä. Jokainen tulee oppimaan kuinka nauttia yksinkertaisista fyysisen kehon mahdollistamista asioista, vaikkei se usein tapahdukaan tässä elämässä ja maapallolla. Lapset peilaavat aiempaa rehellisemmin ja suoremmin aikuisten käytöstä eikä heillä usein ole aiempaa kokemusta maan päällä olemisesta joten meillä aikuisilla on onneksemme hyvä mahdollisuus tarkastella olemmeko tarpeeksi vahvoja aikuisia jakamaan loogisesti ja positiivisesti oppimiamme maanpäällä tarvittavia taitoja. Toinen hyvä opettaja nykyisin on oma kehomme. Jos meissä herää pelkoon perustuvia kehollisia reaktioi

Hetki

Ihmisenä kokemamme "illuusion" syvyys on ääretön. Jos olemme henkienergiamme kanssa tekemisissä havaitsemme että fyysisen kehomme hengitys ja sydämenlyönnit ovat kuin automaatteja ja saavat tietoisuutemme pysymään fyysisessä kehossamme. Tietoisuus fyysisen kehomme tilasta on usein lähes olematon ja rajoittunut aistijärjestelmämme kautta saatavaan tietoon. Usein ennakoimme tietoisen ajattelumme kautta tulevaisuutta jolloin kokemamme on jo myytti ja legenda ennen kuin sitä aistijärjestelmämme kautta aistimme. Voimme siis vain rentoutua ja keskittyä pitämään huolta siitä että kaikilla on maapallolla hyvä olla ? <3.

myötätuntoa

Maapallolla on paljon henkisiä opettajia joiden kaikkien tavoite on vähentää inhimillistä kärsimystä. Koska jokaisella on erilainen henkinen tausta vaihtelee lähestymistapa ja jokainen voikin itse valita omaan taustaansa sopivat. Yhteinen tavoite on kuitenkin saavuttaa tasapaino kaiken maapallolla luodun kanssa. Tämä saavutetaan yksilöiden energian ja tietoisuuden kehittyessä jolloin yksilöt saavuttavat tasapainon itsensä kanssa. Hyvä lähtökohta on myötätunto itseä kohtaan sillä se tutkitusti vaikuttaa DNA tasolla ja on edellytys myötätunnolle muita kohtaan. <3.

ilmaa

Eräs lapsi kertoi minulle että kyky jonka hän haluaisi omata olisi kyky liikkua henkenä muiden ihmisten ja eläinten tietoisuuksissa ja kokea kuinka he havaitsevat todellisuutta. Maanpäällä olessamme se mitä havainnoimme on aina oma luomuksemme, se minkä havainnoimme itsestämme ulkopuolisena tapahtuu aina sisällämme. Ei olekaan kahta samanlaista luomusta tai todellisuutta mutta kaikki ovat varmasti yhtä hyviä. <3.

Arvokas

Monien elämäntehtävä on ohjata tai auttaa muita mutta muiden palvelemisen tavoittelu on arvottomuuden ilmentämistä. Kun ihmiset suorittavat elämäntehtäviään he tuntevat iloa ja palvelevat itseään. Tällöin on mahdotonta olla palvelematta kokonaisuutta. <3.

Anteeksianto

Riippuen tietoisuusperspektiivistä voimme antaa anteeksi vain itsellemme tai myös muille. Joka tapauksessa niin kannattaa tehdä. <3

materialismi

Maapallo on paikka jossa koemme fyysistä todellisuutta aisteillamme. Ainoastaan jos omalla toiminnallamme heikennämme nykyisten tai tulevien sukupolvien elinolosuhteita voi materiaalin omistamisen ja kokemisen tietysti kyseenalaistaa. <3

Eläimet

Tietoisuutemme hahmottaessa kokońaisvaltaisemmin todellisuutta myös eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta. Genetiikaltaan ihmistä läheisin eläin on sika ja parhaiten ihmisten tunnetilaa lukeva eläin on hevonen, vaikkei se sitä ihmiselle ilmaisekaan. Monien eläinten tehtävä on ainoastaan luovuttaa kehonsa energia ihmisen kehon energian ylläpitoon kun taas vaikkapa koirat voivat olla ihmisen parhaita ystäviä. <3

Uusiutuvaa

Siirrymme uusiutuvaan, ympäristöystävällisesti tuotettuun energiaan jotta elinolosuhteet kasvavalle väestömäärälle voidaan taata. <3.

Energian varastointi

Termodynamiikasta tiedämme että energia muuttaa muotoaan ja usein aikuisten fyysiseen kehoon on varastoitunut energiaa jota heidän ei ole ollut syystä tai toisesta mahdollista ilmaista kehonsa kautta. Jos ihmisen tietoisuudessa on esimerkiksi vihaa kehittyvät tietyt solut helposti omaa kehoa tuhoaviksi. Kyse on yksinkertaisimmillaan siitä millaisia signaaleja ja energiaa kehollemme syötämme ravinnon sekä tietoisuutemme kautta. Kun olemme tekemisissä ns. negatiivista energiaa kantavien ihmisten kanssa on usein kuitenkin järkevää palauttaa tuntemamme energia heidän kehoonsa sillä jokaisen on lopulta opittava ottamaan vastuu oman tietoisuutensa kehityksestä. Jos kyseessä on henkilö jonka kanssa

Recent Posts
Archive