kolmas ulottuvuus

Kun ulottuvuuksiin viitataan henkisellä tasolla on kolmas ulottuvuus kuin silmänräpäys sillä se vastaa yhtä ainoaa valintaa valon ja pimeyden välillä. Uskomusten hälvettyä lisää ylemmissä ulottuvuuksissa ei valoa ja pimeyttä enää arvoteta, jokainen hyväksyy esimerkiksi oman matelijataustansa, ja tietysti lopulta sisältää kaikkeuden. Aurinkokunnassa tapahtuvassa kehityksessä on lyhyen aikavälin tavoitteena kuitenkin integroida parhaita puolia havaitsemiemme planeettojen energioista, sekä maan oma energia, ja näin kehittyä maanpäällisestä näkulmasta. Tietoisuuden laajeneminen niin että esimerkiksi galaksien välisten energioiden yhtyminen voi tapahtua on vielä hamassa tulevaisuudessa. Tietoiset

menesty

Kun ihmiset ovat selvittäneet oman alitajuntansa ja luovat tietoisesti oman elämänsä niin he usein luovat siitä myös ulkoisesti tarkasteltuna menestyksekkään. Monet eivät kuitenkaan välttämättä arvosta sitä että he ovat itse oppineet kuinka se tehdään. <3.

dharma

Kun yksilö on tietoisesti elänyt karmansa ja ottaa vastaan henkitasolla sovitun elämäntehtävän saa hän elämälleen täysin uudenlaisen merkityksen ja nauttii sen suorittamisesta kaikkein eniten. <3

linnunradalla

Kun yksilö integroi kristallienergiaa omaan auraansa tarkoittaa se aina paitsi rakkautta myös sen rinnalla toimivaa kristallinkirkasta realismia. Aurinkokuntamme osalta kristallienergiaa edustaa Venus ja rakkaus koetaan esimerkiksi rakkautena fyysistä elämää kohtaan maapallolla ja realismi ehdottamana rehellisyytenä vallitsevia olosuhteita kohtaan. Tietysti monet kantavat myös muita kristallienergian taajuuksia jos heidän tietoisuutensa niitä sisältää muista galakseista, mikä tietysti antaa omanlaisensa sävyn yksilön kokemukseen myös maanpäällisiä energioita kohtaan. Kun on integroinut kristallienergiaa itseensä kannattaa vilkuilla kultaisen energian suuntaan sillä se saa tuntemaan olon muka

hyvät vibat

Herkät ihmiset tuntevat muiden ihmisten ja eläinten energian eli värähtelyspektrin ja sen taajuusjakauman, he jopa valitsevat istumapaikkansa muita tarkemmin sillä edellinen istuja on vaikuttanut tuolin materiaaliin oman energiansa kautta. Jos lainaamme kirjastosta kirjan tiedämme ja tunnemme millaisen värähtelyn edellinen lukija on siihen jättänyt. Vaikutamme samoin omaan kehoomme oman mielemme kautta. Voimme aina hakea ulkopuolista apua jos emme itse osaa ohjata mieltämme mutta oman värähtelyn/energian rehellinen kokeminen ja toimiminen sen mukaan pitää kehomme terveenä. Kaikki mitä itsessämme koemme on osa omaa varähtelyspektriämme ja voimme aina vaikuttaa siihen myös toisenlaisen värähte

kaupungilla

Ihmiskunnan tietoisuus kasvaa tällä hetkellä nopeutuvalla tahdilla. Suurella osaa ihmisistä se tarkoittaa tietoisuutta siitä kuinka maapallolla eletään tasapainoisesti. Kun otamme vastuun itsestämme sekä kokonaisuudesta ja omaksumme käytettävissä olevan tiedon konkreettiseksi toiminnaksi kaikki sujuu helposti, yksi vaihtoehto on myös oppia kokemuksen kautta. Ratkaisemme itse globaalit haasteemme. Väkiluvun kasvu tasaantuu viimeistään kun suurella osaa väestöstä ei ole mahdollisuutta tai halua hankkia lapsia ja ympäristöhaasteisiin tartutaan rivakammin kun suurkaupunkejamme konkreettisesti peittyy veteen. Tähän ei liity draamaa vaan kyse on ainoastaan syy-seuraus suhteen ja vastuun tiedostami

yrittänyttä ei laiteta

Jos yritämme tehdä jotain niin emme tee, vaan yritämme tehdä, ehkäpä jotain jota oletamme jonkun muun halauavan meidän tekevän ? <3.

ainetta

Kun fyysinen keho ja henki ovat yhtyneet yksilö ei koe eroa hengen ja materian välillä sillä hän tietää ja tuntee että jokaisen atomin pitää koossa sama voima. Tällöin koemme kaiken, vaikkapa kiven ja ihmisen yhtä henkisinä, vaikkei kivi tietenkään ole tietoinen itsestään. Tiede ja henkisyys ovat yksi ja sama asia ja tietoisuuden vaikutusta esimerkiksi oman kehomme terveyteen aletaan pikkuhiljaa ymmärtää. Jos haluamme itse poistaa solumuistimme pelot ja muut epätasapainotilat niin avain siihen on myötätunto. <3.

lapsukaiset

Ainakin jokainen lapsien kanssa työskennellyt on huomannut että uuden ajan energiarakenteella varustetut lapset ovat hyvin suoria ja keskittyneitä eivätkä käytä energiaansa asioihin joihin eivät voi vaikuttaa. He ovat myös vähemmän tunteellisia sillä tunteet ovat ainoastaan reaktio sen hetkiseen tilanteeseen. Kristalliaurassa yksilö tietää mitä haluaa ja mitä ei halua, totuuden esille tuominen on tärkeää ja kompromissien tekeminen vaikeaa. Yksinkertainen mutta samalla hyvin kokonaisvaltainen suhtautuminen on tietysti piirre joka aikuisten kannattaa kopioida itselleen. <3.

update

Lapset syntyvät uudenlaisella, tämän hetkiseen maanpäälliseen todellisuuteen optimaalisesti soveltuvalla käyttöjärjestelmällä varustettuna. Uuden auran etuja ovat vahvempi intuitio ja draivi, jatkuva suora yhteys omaan tietoisuuteen, vahva kehon ja oman energian suoja sekä vapaus. Tietoisuuden integraatio kehoon ja auraan on osa evoluutiota jonka jokainen maanpäällä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttava kokee. <3.

Aikajana

Vaikka meidän ei ihmisinä ollessamme ehkä olekaan tarkoituksenmukaista ymmärtää lineaarisen ajattelumme ulkopuolelle sillä ns. tiedostamaton luominen mahdollistaa monimuotoisuuden ilmenemisen mitä mielenkiintoisimmilla tavoilla niin voi olla kuitenkin hyödyllistä ymmärtää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden suhdetta. Lineaarisesti aikaa hahmottavat aivomme ymmärtävät asian helposti ns. samanaikaisesti vaikuttavien aikajanojen kautta. Aivan kuten monet yksilöt, kansakunnat ja niiden niiden johtajat tällä hetkellä antavat uutta merkitystä menneisyydelle jossa itse loimme ihmiskuntana kohtalomme, niin samanaikaisesti monet yksilöt elävät kokonaan ns. kollektiivisten aikajanojen ulkopuole

tiedettä

Magnetismi on sikäli ns. moniulotteista energiaa että se mahdollistaa perusenergiamme virtauksen ja kasassa pysymisen. Vaikka magneettisuutta esiintyy solutasolla emme ihmiskehossa selviä pitkiä aikoja maan magneettikentän ulkopuolella ja viime vuosikymmeninä havaitsemamme maan magneettikentän muutokset mahdollistavat sen että voimme ihmisinä ollessamme kantaa aiempaa enemmän henkienergiaa mukanamme. <3.

palautetta

Paljolti kristallienergian ansiosta nykyisin maapallolla vaikuttava ns. välitön karma nopeuttaa kehitystä monella tapaa sillä ympäristön palaute toiminnasta on paljon aiempaa nopeampaa ja hyvät aikeemme saavat tukea. Kristalli-ihmiset ovat tasapainoisia myös sen suhteen että he haluavat hyvän korvauksen työstään, ovathan he ahkeria ja tuotteliaita sekä vaikuttavat toimintaympäristössään hyvin monella tasolla. Heidän tietoisuudessaan rahaa ei koeta mitenkään huonona asiana ja he tiedostavat että rahan ilmentäminen tapahtuu maanpäällisin ehdoin globaalisti suljetussa systeemissä. He ovat myös hyvin tietoisia siitä että maapallolla on kyllä resursseja kaikille, ja ettei niitä vielä jaeta tasapa

hyvät tavat

Nuorten tietoisuus on vapaampi ja kokonaisvaltaisempi kuin useimpien aikuisten ja nuoret kaipaavat hyvin yksinkertaisia vastauksia vanhemmilta siihen miksi asiat tehdään kuten tehdään. Nuorten tietoisuudessa hattua voi yhtä hyvin pitää ulkona, ruokapöydässä tai kirkossa. Se että asiat on tehty tietyllä tavalla tai vanhemmat ovat oppineet tiettyjä toimintamalleja omilta vanhemmiltaan, ehkä sen enempää niitä kyseenalaistamatta, voikin tuntua nuorista usein huvittavalta sillä he ihmettelevät kaikkea epäloogisuutta. <3.

yhteys

Henkienergian ja fyysisen kehon energioiden yhdyttyä hyvin henkiset ihmiset eivät kurkota valoon tai hae energeettistä yhteyttä itsensä ulkopuolisiin energioihin. He eivät enää tunne olevansa ihmiskehon vankeja. Myös monet ns. psyykkiset kyvyt muuttavat muotoaan niiden kuuluessa toisenlaiseen tietoisuuteen. Hyvin materialistisesti elämää kokevat ihmiset puolestaan huomaavat hahmottavansa todellisuutta aiempaa laajemmasta perpektiivistä. Jos olisimme tietoisia oman aikamme ulkopuolelle niin se ainoastaan rajoittaisi kehitystä. <3.

hyväksy

Jos haluamme kehittää jotakin asiaa tai olosuhdetta se onnistuu kun siirrymme värähtelyyn jossa näin on. Jos vastustamme vanhaa tai emme hyväksy olemassaolevaa kaikki kehitys hieman hidastuu. Tunnistettuamme preferenssimme meidän olisi hyvä tilaisuuden tullen toimia, jos ainoastaan ajattelemme asioita ihmiset tuntevat energian ikään kuin ilmassa ja kohta huomaamme että joku muu jo toteuttaa hyvät ideamme. Sanat ilman tekoja eivät merkitse mitään sillä jos muilla ihmisillä on vastakkaisia toiveita tai samoja itsekkäitä haluja lukkiutuu tilanne helposti. <3.

Recent Posts
Archive